miércoles, 22 de junio de 2011

Literatura d'estiu pels més petits

per Heracli ASTUDILLO POMBO, Dept. Medi Ambient i Ciències del Sòl. Universitat de Lleida


La lectura també és una activitat naturalista (1)

La pràctica del naturalisme científic, alerta! no confondre amb naturalisme artístic, ni amb naturisme filosòfic, comporta la dedicació e implicació dels naturalistes en activitats força diferents entre si, però totes estretament relacionades doncs formen un conjunt idestriable.

Hi ha, per una banda, les "activitats de camp" que són les més típiques de la pràctica naturalista, doncs aquest camp d'estudi coneixement, precisament tracta de conèixer la composició i funcionament de la natura. Aquesta part del treball naturalista, és la més coneguda de tothom i la més emocionant pels naturalistes, perquè és poden fer descobriments molt novedosos i sorprenents i perquè s'han de realitzar enmig de la natura, de vegades amb fred glacial o calor sufocant, però també en dies molt agradables. Aquesta tasca és imprescindible doncs la natura és "el terreny natural de joc" dels naturalistes, ja que les dades d'observació directa i les tasques d'interpretació, naturalistes, s'han d'anar a recollir "in situ" en determinats llocs del món, a certes hores del dia o de la nit i en determinades estacions de l'any.

També hi han altres activitats menys emocionants i rutinàries que són les abans anomenades "de gabinet" que són aquelles que s'han de realitzar sota cobert, en espais més o menys especialitzats, en els que hi ha alguns instruments propis de l'ofici i que en conjunt formen el "laboratori", on hem d'anar-hi quan necessitem identificar algun exemplar que ens resulta totalment desconegut o d'identificació dubtosa, al primer cop de vista, i volem assegurar-nos-hi de que realment és alló que creim que pot ser.

Altre vegades necessitem informació científica, per saber-ne més coses, sobre un exemplar determinat, que ens ajudin a completar o entendre el que hem pogut observar, directament, al camp i al laboratori, llavors hem d'anar a fer-hi consultes a un racó en el que hi ha alguns llibres especialitzats que formen la "biblioteca", cada vegada més, també acostuma a haver-hi un ordinador, connectat a
internet per a poder fer consultes en documents i llibres virtuals.

Altres vegades, llegir o consultar un llibre de natura, real o virtual, en condicions d'agradable relax, quan gaudim de temps de lleure i condicions confortables, pot ser una activitat cultural que ens aporti informació, indirecta, molt interessant que ens ajuda a ampliar els nostres coneixements teòrics sobre el tema, o ens ajuden a conèixer nous mètodes de treball, o ens ajuden a plantejar-nos noves preguntes que haurem de resoldre en la propera sortida al camp, però també és una forma molt cívica, intel·ligent i educativa de ocupar el nostre temps lliure d'ocupacions obligades.


Llibres d'estiu per als més petits de la casa o de l'escola

En temps d'estiu, pot ser és bona cosa, facilitar les ocasions per a que nens i les nenes, els nanos i nanes o els xiquets i xiquetes que en dèiem, abans de la normalització lingüística, que estan al nostre càrrec com a pares, tutors o professor, puguin ampliar els seus coneixements sobre aquesta època de l'any, oferint-los-hi la possibilitat de tastar llibres apropiats que els ajudin a assolir els objectius esmentats d'una forma fàcil i agradable.


El libro del verano

L'autora dels textos i del es il·lustracions és la popular i reconeguda escriptora i il·lustradora, alemanya, Rotraut Susanne BERNER .
Ed. ANAYA, col·lecció LIBROS-REGALO
Any d'edició: 2006
Edat: a partir dels 3 anys, fins els 7 anys
Pàgines: 16
Dimensions: 26 x 34 cm
ISBN: 978-84-667-5212-1


Després de "El llibre de l'hivern", i "El llibre de la primavera", arriba aquest títol, amb les mateixes característiques, però amb l'estiu com a tema central. Les il · lustracions, a doble pàgina, estan plenes de personatges, detalls, situacions i escenaris tots ells, relacionats amb aquesta estació calorosa de l'any. El fet de que no hi hagi cap text escrit facilita que tant prelectors com a primers lectors puguin gaudir de les múltiples històries representades gràficament, que a través dels molts dibuixos, va narrant el llibre.


Proposta d'activitats
suggerides per l'editorial

- Abans d'obrir el llibre, llegirem el títol en veu alta i els mostrarem la il · lustració de la coberta. Els preguntarem què veuen, què en saben d'aquesta estació de l'any concreta, què li passa a la naturalesa (els arbres floreixen o se'ls cauen les fulles, els ocells emigren o comencen a incubar els seus ous, hi ha flors o fa molt fred ... ). També podem ensenyar-los la contracoberta i que observin detingudament els personatges que apareixen, després, els llegirem les explicacions que els acompanyen i els demanarem que pensin en com podria desenvolupar la història d'aquests individus.

- Mentre mirem el llibre, els ensenyarem cada doble pàgina i els animarem a que descriguin tot el que veuen. L'escenari, els personatges i les seves accions, els colors que predominen ... Després, els direm que es centrin en un protagonista en concret i que compten qui creuen que pot ser, què fa, per què, com va vestit ... Més tard, hauran de seguir a aquest personatge entre les pàgines del llibre i els preguntarem si apareix més vegades, què li ha passat durant la història, si s'ha trobat amb algun amic, si anava a un lloc concret ...

- En acabar el llibre, podem crear entre tots el nostre propi mural de l'estació corresponent, prenent com a exemple les il · lustracions de l'autora. Cada nen es dibuixarà a si mateix fent una cosa específica d'aquesta estació. Després, es retallaran els dibuixos i s'enganxaran a manera de collage sobre un fons confeccionat entre tots i inspirat en les cobertes dels llibres.

No hay comentarios:

Publicar un comentario