viernes, 31 de diciembre de 2010

Programa Municipal d'Educació Ambiental: Descobrim La Mitjana

Programa Municipal d'Educació Ambiental "Lleida en Viu, Escolar": Descobrim La Mitjana i els aiguamolls de Rufea,


L'oferta d'educació ambiental "Lleida en viu" posa a l'abast dels centres educatius la interpretació i el guiatge dels aspectes ambientals més rellevants del municipi de Lleida.

Una de les opcions d'aquest programa és la possibilitat d'explorar i conèixer el medi natural, al parc de la Mitjana i els aiguamolls de Rufea, sota el guiatge de monitors especialitzats

Aquí podeu consultar o descarregar els diferents dossiers educatius de les activitats del programa Lleida en Viu Escolar: Descobrim La Mitjana
i els aiguamolls de Rufea:

Aigua i vida, les adaptacions dels éssers vius (dossier alumne)

Cartografia i recursos

Descobrim els aquaris (dossier alumne)

Descobrim la Mitjana (dossier alumne)

Els sediments de la Mitjana (dossier alumne)
Els sediments de la Mitjana (dossier professor)

Geomorfologia fluvial (dossier alumne)
Geomorfologia fluvial (dossier professor)

Cadascuna de les diverses propostes d'activitats especialitzades, recollides als dossiers, estan estructurades en dos nivells diferents de treball: - Descobrim - Aprofundim, que s'endinsen en diferents graus d'extensió i de complexitat en cadascun dels continguts abordats.

Calendari d’activitats: Del 20 de setembre de 2010 al 17 de juny de 2011

Com es pot participar al programa Lleida en Viu Escolar: Descobrim La Mitjana?

jueves, 30 de diciembre de 2010

Centre d'Interpretació Ambiental de La Mitjana

El Centre d'Interpretació Ambiental del parc de La Mitjana

El Centre d'Interpretació Ambiental de
La Mitjana està constituït per dues edificacions allargassades de planta rectangular, distribuïdes en forma de T que alberguen els diversos serveis i recursos informatius i educatius del CIM.
Els dos edificis són d'una sola planta i construïts amb fusta natural tractada, sense pintar, per a que s'integrin millor, en el paisatge natural on són situats.
El CIM es troba ubicat en un dels costats de la gran Àrea de Lleure del parc, situada a la zona d'accés, pel barri de Pardinyes.

Aquest equipament municipal, ofereix diversos serveis i recursos educatius, útils per a la informació dels visitants i la interpretació de l'espai semi-natural que constitueix el parc de La Mitjana de Lleida, tal com:

Visites guiades:


Tots els dissabtes, diumenges i festius, podeu gaudir de visites guiades de 1/2 h de durada al Parc de la Mitjana de Lleida per descobrir-ne la història, els valors naturalistes i ambientals.

El punt de trobada és el Centre d'Interpretació de la Mitjana (CIM), situat a l' Àrea de Lleure del Parc. Barri de Pardinyes) i l'hora d'inici de les visites, les 12 h. del migdia.


Les visites guiades, per als grups de menys de 7 persones, són gratuïtes i no cal inscripció prèvia .
Per a grups escolars, entitats culturals o d'altres formats de visita (de més durada, especialització o aprofundiment de certs continguts, etc...) consulteu-nos!

L'Exposició permanent sobre el bosc de ribera de la Mitjana:

L'exposició que mostra als visitants els antecedents històrics, els diversos ambients i les espècies de flora i fauna més característiques de les diverses comunitats, resta oberta al públic, tots el dies de la setmana, però variant una mica l'horari segons sigui època hivernal o estival.

Horari d'hivern (d'otubre a març): de dilluns a diumenge de 10 a 14h

Horari d'estiu (d'abril a setembre):
de 10 a 14h, de dilluns a divendres i de 10 a 14h i de 18 a 20h, els dissabtes i els diumenges

Per la diada de la Festa Major de Lleida (11 de maig), dia de Nadal (25 de desembre) i de Cap d’any (1 de gener), el Centre romandrà tancat.

L'exposició vol donar a conèixer a la ciutadania els valors naturals i socials del parc de la Mitjana, i per extensió, de la resta d’espais naturals lligats a zones humides.

La mostra està presidida per una maqueta detallada del parc de la Mitjana, que permet apreciar les dimensions del parc, la seva xarxa de camins i la seva relació amb l’horta i la ciutat.

L’itinerari expositiu, s’inicia amb alguns apunts històrics sobre la construcció de l’assut (les comportes).

A continuació, el visitant s’endinsa en l’ambient dels aiguamolls per conèixer-ne la seva flora i la seva fauna.

Als aquaris es poden observar les espècies de peixos que es troben als rius i basses.


El bosc de ribera també té un espai destacat a l’exposició.


Audiovisuals sobre el bosc de la Mitjana:


Tot un seguit d’audiovisuals il•lustren les diferents espècies que conviuen en aquest ecosistema, així com els canvis que s’hi produeixen en la composició de les comunitats i en l'aspecte del paisatge, al llarg de l’any: els diferents fenòmens meteorològics, els canvis de colors del paisatge, els itineraris de les espècies migratòries...


Els passis de l'audiovisual de la Mitjana es realitzen al Centre d'Interpretació de la Mitjana (CIM), en l'horari d'obertura al públic, a intervals prefixats.


Sala polivalent i laboratori:


El centre disposa d'una sala polivalent i un laboratori a disposició de les entitats interessades en fer-hi activitats puntuals, prèvia petició i segons disponibilitat.

Per més informació
sobre les prestacions de l'equipament del CIM poseu-vos en contacte amb nosaltres al telf 973 232559, Fax 973 225318 o a
l'adreça de correu electrònic: mediambient@paeria.cat

Documentació institucional sobre La Mitjana de Lleida

El Parc municipal fluvial de La Mitjana de Lleida

Àlbers, xops, tamarius, bernats pescaires,
blauets, teixidors.... són algunes de les espècies de plantes i animals que podem trobar a la Mitjana. I és que 90 hectàrees de bosc de ribera, prats humits i zones amb aigua a les portes de la ciutat, ens ofereixen una magnífica ocasió per gaudir del paisatge i aprendre a reconèixer els arbres, els ocells, les plantes o els bolets de les zones humides.

Vista aèria de la zona de bosc de ribera, inundable, degut a l'efecte d'embassament de l'assud de derivació de cabals del Segre, pel Canal de Seròs que actualment constitueix el parc de La Mitjana.
L’origen del nom Mitjana té a veure amb les mitjanes del riu, que són illes fluvials que es formen quan el riu es divideix en diferents braços. Això és típic del curs baix dels rius madurs, on l’aigua flueix més lentament perquè hi ha poc pendent, i és freqüent que es produeixin acumulacions de graves al mig del riu que després són colonitzades per la vegetació de ribera.

Zona del parc, habilitada per a jocs infantils i pic-nic, propera al Centre d'Interpretació AmbientalLa vegetació de ribera
, adaptada a ambients amb
molta disponibilitat d’aigua, és exuberant, creix ràpidament perquè disposa de nutrients abundants i aigua, i crea un microambient ombrívol i humit. Aquest és l’hàbitat per a una fauna diversa que troba refugi a les bardisses i aliment amb els fruits dels arbustos, entre la fullaraca o a les zones amb aigües poc fondes on creixen les plantes aquàtiques.

Els camins i la senyalització permeten realitzar diversos itineraris per conèixer diferents ambients ecològics o zones de flora i fauna, característiques, d'aquest espai


Documentació "en línia"
que es pot consultar o descarregar, per aprofundir el coneixement d'aquesta zona semi-natural, condicionada per a usos educatius i lúdics, tot i que té algunes zones reservades per a la protecció de la fauna vulnerable:
Aquesta entrada és quasi un "mirall" d'aquesta pàgina de La Paeria

martes, 28 de diciembre de 2010

PRESENTACIÓ

Engegant una nova versió d'un vell projecte...

Les noves tecnologies de la informació, com sòn internet, el correu electròni i els blocs, ara disponibles a tot arreu i accessibles per a molta gent, ens permeten beneficiar-nos de unes noves formes de comunicació, informació i unes noves condicions d'autoformació que eren totalment imposibles i impensables fa uns pocs anys endarrere.
Volem aprofitar la gran oportunitat que representen les TIC ara disponibles, per recuperar un vell projecte de formació ambiental, centrat sobre els recursos naturals i les problemàtiques específics de La Mitjana de Lleida que no havíem pogut possar en marxa, anys en darrere, per existir en aquell temps diverses condicions adverses i importants limitacions de comunicació que féren inviables les estratègies i les tàctiques ideades per a portar a la pràctica el projecte que materialitzava una sèrie d'idees estructurants.

Amb aquest bloc personal, dedicat a un espai, tan concret, com és el parc municipal de La Mitjana de Lleida, volem donar a conèixer una sèrie d'aspectes científics, ecològics, geogràfics, històrics i educatius que en, general, resulten poc coneguts. També volem suggerir algunes activitats pràctiques d'observació i interpretació naturalística per obtenir resultats propis, o activitats d'anàlisi i de reflexió de dades ecològiques de la realitat propera, que facilitin una millor identificació dels diversos tipus d'agents humans que actuen en aquest medi i una clara comprensió dels factors socials i naturals que influeixen, positivament o negativament, sobre el correcte ús i funcionament d'aquest medi, més o menys humanitzat que és tan proper a la ciutat de Lleida.
Malgrat les reduïdes dimensions de l'espai (90 Ha), constitueix un sistema socio-natural molt complex en interaccions, però en el que es poden buscar situacions relativament senzilles i molt exemplars, per tal de que es pugui identificar, sense massa dificultat, una sèrie d'elements que hi són presents, l'existència de relacions i interaccions que resulten capdals, per el bon o mal funcionament d'aquest espai seminatural.
Tots aquests objectius que són bàsicament educatius y sense una orientació d'aplicació directa al medi escolar, estan plantejat amb la pretensió de que una gran part del lectors i lectores que passin per aquest bloc, puguin millorar la seva informació i formació ambiental general, adquireixin una major i més clara percepció de la influència, positiva o negativa, que per a la conservació d'aquest espai (sòl, flora, vegetació, fauna, paisatge, equipaments, serveis, convivencialitat, satisfacció de l'experiència, etc.) poden arribar a tenir les conductes i comportaments del seus usuaris humans, seguint cadenes de causa-efecte, de vegades no massa ben conegudes o poc aparents.
Tots aquests objectius de sensibilització i educació ambientals, pretesos per l'autor, dirigits a la majoria dels/les usuaris/es d'aquest bloc, esperem promoure'ls correctament i facilitar-hi el seu assoliment, lliure i voluntari, a traves de les variades propostes d'activitat, suggerides des de les seccions: "Informació i formació ambiental" i "l'Observatori naturalista".

També pretenem recuperar i divulgar "la petita gran història" d'aquest espai i del seu entorn, per mitjà de tres seccions força especialitzades temàticament, però relacionades geogràficament, per la seva vinculació directa amb l'espai de La Mitjana de Lleida, una d'aquestes seccions temàtiques és "l'Hemeroteca", dedicada a mostrar les noticies relacionades amb l'espai, aparegudes en la premsa local i regional, la segona secció és "Imatges antigues" que inclourà representacions gràfiques de la zona procedents de cartografia i fotografies, més o menys antigues.
La tercera secció és "Articles cientificotècnics", generalment, relacionats amb els inicis del projecte de protecció d'aquest espai periurbà o amb el procés de transformació i restauració per a convertir-lo en parca urbà. Els continguts, d'aquesta secció resulten, generalment, molt més densos i llenguatge més complicat, però que permet conèixer els fonaments científics i els procediments tècnis, amb que es recolzaven les peticions ciutadanes de protecció legal, gestió assenyada i utilització pública per aquesta part del territori municipal que és una oportunitat impagable de recreació, educació i convivència pels habitants de la ciutat de Lleida i molt especialment dels habitants del barri de Pardinyes.