viernes, 10 de junio de 2011

Conservar els boscos de Catalunya: beneficis i responsabilitat humanes

per Heracli ASTUDILLO POMBO. Dept, Medi Ambient i Ciències del Sòl. Universitat de Lleida


Continuem incidint en la temàtica a la que l'UNESCO ha dedicat tot l'any 2011


Els boscos formen part de la natura i del paisatge català, dels que constitueixen parts vitals i unitats funcionals, sense boscos la vida no seria impossible, però seria molt més pobre i monòtona, perquè els boscos don esplendor als paisatges muntanyencs, ofereixen refugi segur i aliment a la variada fauna forestal, també protegeixen el terreny contra corriments de terres i aturen o frenen els despreniments de roques, ajuden a la infiltració de la pluja, evitant l'erosió de la terra, afavorint la qualitat de l'aigua dels cursos superficials i el manteniment de les fonts naturals, també ajuden a que els embassaments no s'omplin ràpidament de sediments procedents dels vessants de les muntanyes.
Els boscos filtren i purifiquen l'aire, retenint tota mena de partícules en suspensió, al mateix temps que redueixen la força del vent, els boscos proporcionen fusta i altres productes amb valor econòmic, com són el suro, la caça, els bolets o els fruits del bosc, però també produeixen serveis ambientals d'utilitat socials, com són: aire net, espais d'esbarjo, llocs d'assossec i d'aprenentatge, etc..

Bosc de ribera, residual, prop de Manresa
Imatge: http://ichn.iec.cat/bages/ribera/ribera.htm

A les terres baixes, profundament humanitzades, perquè el territori no ofereix tantes dificultats per a ser colonitzat i urbanitzat, els boscos naturals formen franges, més o menys estretes i continues, al costat del rius, són els anomenats boscos de ribera o boscos galeria. La seva funció natural és la de fixar els sediments fluvials i per tant, mantenir l'estabilitat de les ribes dels rius, també, quan hi ha crescudes, frenar la força del riu i atrapant els detritus que el riu arrossega, formar-hi uns murs que eviten les grans inundacions en terres no fluvials, protegint les propietats i les vides de les persones que hi viuen fora del llit del riu. També proporcionen els mateixos beneficis econòmics i serveis ambientals que hem esmentat de la resta de boscos de muntanya.
Malauradament per ells, ocupen terrenys que resulten força fèrtils i molt propers a l'aigua, dos bens naturals molt cobejats, massa, pels humans perquè poden ser molt rentables i, per tant, fàcilment mercantilitzables.

La Mitjana és un exemple de bosc de ribera català, parcialment humanitzat, però magníficament regenerat i força ben restaurat, és una raresa forestal en l'actualitat, una relíquia del paisatge fluvial, català, de terra baixa i un exemple de que amb pocs recursos econòmics i humans, una mica de voluntat política i molta l'implicació d'una part de la societat civil d'un municipi, s'hi poden aconseguir grans coses per a gaudi de tothom, l'educació de molta gent i la protecció de la flora i fauna, catalanes, en risc d'enrariment geogràfic o d'extinció.

Pòster promocional de les activitats d'Educació ambiental, realitzades en la zona de ribera, de la Partida rural de Granyena, dutes a terme per educadors i educadores de la cooperativa pedagògica El Xop.
Imatge:
http://www.elxop.cat/catala/contingut/escoles/activitats/MONOGRAFICS/esc_vida_bosc/vida-bosc.htmAquest material que presentem avui, ha estat produït per la Fundació Boscos, realitzat per una gran quantitat de persones, vinculades amb el Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya, amb el Centre Tecnològic i Forestal de Catalunya i de la Universitat de Girona.
El responsable del projecte ha estat Joan Rovira, la coordinació i narració a càrrec de Núria Torras
i les il·lustracions i gràfics són de Helena Rovira
La 1ª edició, impressa en paper, es va fer el novembre del 2010, però l' última actualització del materials que en la seva versió digital es poden descarregar des d'internet, es va fer el 29 de març del 2011

Comprendre i estimar els boscos a Catalunya per a preservar-los, gaudir-los i gestionar-los, més correctament que fins ara...

El Projecte EduBOSC, està format pels següents recursos educatius: Edubosc-Guia de l'alumne, Edubosc-Guia de l'educador i Multimèdia dels boscos a Catalunya. Aquest materials educatius ens permeten apropar el bosc a l’aula, per a que els escolars comprenguin i coneguin millor la realitat forestal catalana.

A Catalunya, la complexitat del relleu i les condicions bioclimàtiques molt variades donen lloc a una gran diversitat de boscos: pinedes, alzinars, suredes, rouredes, castanyedes, fagedes, avetoses, boscos de ribera, comunitats arbustives, etc.
Catalunya és un país amb una elevada presència forestal, un 64,2% del territori català és forestal.

Els recursos educatius sobre boscos són els següents:

1- EDUbosc, apropem el bosc a l'aula

Aquest recurs educatiu consta d’una guia per a l’alumnat, amb 12 activitats educatives per a la sensibilització forestal i una guia per a l’educador.

Guia per l'alumnat

Atenció! Les 93 pàgines, a tot color, d'aquesta guia didàctica i algun error informàtic del document (E/S de arxiu) fan molt lenta la seva descàrrega, tingueu una mica de paciència i feu alguna altra cosa mentre tant. Un altre problema és que un cop descarregat el document PDF, no es pot veure directament, en pantalla, sense desar-lo, prèviament, al disc dur de l'ordinador.

Les activitats per a la sensibilització forestal dels escolars estan adreçades principalment a l’alumnat del cicle mitjà d’educació primària, però el professorat les pot adaptar a altres nivells educatius.

Guia per l'alumnat
Es tracta d’un pdf interactiu, en el que les activitats estan agrupades en 5 blocs:

1- El bosc, font de riquesa
2- Gestionem i protegim el bosc

3- La propietat dels boscos

4- Oficis del bosc

5- Bosc i societat


En començar cada bloc d'activitats, hi ha una petita història i cadascuna de les activitats consta d’objectius, descripció i desenvolupament de l’activitat, a més de la informació i del material necessaris per fer l’activitat.

La guia per a l’educador

Atenció! Les 68 pàgines, a tot color, d'aquesta guia didàctica i algun error informàtic del document (E/S de arxiu), fan molt lenta la seva descàrrega, tingueu una mica de paciència i feu alguna altra cosa mentre tant. Un altre problema és que un cop descarregat el document PDF, no es pot veure directament, en pantalla, sense desar-lo, prèviament, al disc dur de l'ordinador.

Aquesta guia didàctica dissenyada per a l'ús dels educadors i educadores, responsables de la direcció, adaptació o coordinació de les activitats recollides a la guia de l'alumnat,conté la informació següent:

1- Funcionament de la Guia de l’alumnat

2- El bosc i tipologia de boscos

3- Els treballs que es desenvolupen al bosc

4- Qui fa els treballs forestals

5- Instruments d’ordenació forestal i figures de protecció del bosc

6- Espècies forestals dominants a Catalunya2- Multimèdia dels boscos de Catalunya
Mitjançant aquest recurs educatiu es pot fer una visita virtual pels boscos de les principals espècies forestals de Catalunya: pi pinyer, pi blanc, pinassa, pi roig i pi negre, alzina i alzina surera, prats alpins, avet, faig i roure. En cadascun d’aquests boscos en els que predomina una espècie determinada, es presenten les característiques de cada espècie i els beneficis econòmics, ambientals i socials que comporta aquesta mena de bosc.

L'apartat web Boscos de Catalunya, tant en la versió Flash com en la versió l'accessible, pretén donar a conèixer la realitat forestal de Catalunya al major nombre de persones que sigui possible.

La versió accessible posa de manifest que Catalunya és eminentment un país forestal, des de ben antic que ja hi ha una tradició important pel que fa a la gestió i l'aprofitament dels recursos forestals. Actualment, el paper social i mediambiental que desenvolupen els boscos està prenent rellevància.

En aquest apartat es fa un recorregut pels principals tipus de boscos de Catalunya segons la seva altitud i l'exposició a la solana o l'obaga. Cada tipus de bosc és un escenari on hi ha relacionada informació sobre la seva gestió, els seus atributs, les seves principals amenaces o les oportunitats que ofereixen.


A- Versió accessible en línea:


B- La versió Flash
permet recórrer els diferents escenaris de manera lateral o mitjançant el menú recorregut. Si es vol trobar una informació més concreta, es pot usar el menú temàtica en què s'agrupen tots els continguts en tres blocs: socials, mediambientals i econòmics.

Per accedir a la versió Flash pitxeu aquí

No hay comentarios:

Publicar un comentario