lunes, 28 de marzo de 2011

La premsa diària local, se'n fa ressò, per primera vegada, de la decisió manifestada per la Paeria de la ciutat de Lleida, respecte a la voluntat de protegir la zona de La Mitjana i recull una proposta ecologista, per l'ús públic d'aquest espai semi-natural


El diari lleidatà La Mañana, el 13 de desembre de 1979, va publicar una noticia amb la que pretenia transmetre, a l'opinió pública ciutadana, la seva visió particular sobre l'estat d'una qüestió que, en aquells moments, començava ser coneguda i debatuda, en algun ambients minoritaris de la ciutat.
La noticia pretenia informar a la ciutadania sobre algunes idees i mesures proteccionistes de l'Ajuntament de Lleida i, també, recollia uns suggeriments
d'un grup ecologista, el Col·lectiu Natura, que proposava una zonificació i una forma d'aprofitament públic, per aquest espai del municipi.


Alguns comentaris fets "a toro pasado"... o "a missa dita"

Cal aclarir i precissar, als lectors actuals de la vella noticia "mañanera", que "el camping" que esmenta La Mañana i que vam proposar a l'ajuntament, els anomenats "ecologistes", no era ni un camping turístic, ni una zona d'acampada lliure, sinó un espai regulat i habilitat de forma apropiada per a complir una funció científica o educativa. En el primer cas, es proposava l'ús exclussiu per a estudiosos, autoritzats per l'ajuntament i proposats per alguna institució que se'n fes responsable i que estiguessin realitzant
alguna mena d'estudis científics de camp de forma intenssiva. En el segon cas, la proposta era per a muntar, de forma molt puntual i de molt curta durada, uns "campaments" d'iniciació naturalista, per a grups seleccionats d'escolars o d'adults recolzats per alguna institució educativa o ciutadana, amb una especial sensibilitat cap a la protecció de la natura i una motivació demostrada cap a l'observació científica de l'entorn natural que volguessin aprofundir el seu coneixement sobre les particularitats de les comunitats, la flora o la fauna d'aquesta zona que es volia protegir i regenerar.

No hay comentarios:

Publicar un comentario