miércoles, 23 de marzo de 2011

Plànol del parc municipal de La Mitjana

Delimitant zones per a gestionar, amb més encert, els usos d'un espai públic

L'espai del parc municipal de La Mitjana, en el seu dia, va estar estudiat, definit, qualificat i delimitat, en diverses subunitats territorials, per especialistes en gestió mediambiental, tenint en compte una sèrie, força complexa, d'aspectes territorials caracteritzadors, més o menys objectius, seguint un seguit de protocols i criteris tècnics. Tot aquest procés tècnic es va fer amb la finalitat d'aconseguir la forma de gestió pública més eficaç possible, en termes econòmics, socials i naturals.

Els aspectes tècnics, específics, que acostumen a ser tinguts en consideració, pels especialistes en gestió patrimonial i mediambiental, responsables dels estudis tècnics, alhora de plantejar un projecte o/i un programa d'ús i gestió pública d'un espai natural, son els següents:
- les seves característiques mediambientals, reals i potencials, en funció de les seves condicions geogràfiques, físiques i socials,
- el valor científic, educatiu o emblemàtic del patrimoni natural que hi és present i el consegüent interès de protecció, conservació i/o regeneració,
- l'estat de conservació o de degradació del paisatge i del patrimoni natural,
- les despeses necessàries en tasques de restauració i regeneració i les de tancament i vigilància
- les dificultats de control i d'intervenció sobre les activitats inapropiades dels visitants vàndals,
- les prioritats socials i els compromisos polítics, que determinen els equilibris consensuats entre objectius d'ús social del medi i els objectius de conservació del patrimoni natural,
- etc.

Plànol del parc municipal de La Mitjana i del seu entorn més proper, realitzat per J.M. Cazares i publicat per La Paeria de Lleida.
Document sense data de publicació, possiblement, va ser editat entre el 1995 i el 2005.

Observant aquesta imatge, una persona que sigui observadora i que conegui, més o menys be, la zona del parc i els seus encontorns, de seguida, se'n adonarà de que "hi ha algunes coses que no quadren...".

En aquesta representació de com era la realitat, alguns anys
endarrere, hom hi trobarà a faltar alguns elements urbans importants... i descobrirà que d'altres equipaments, en l'actualitat, ocupen una posició que és diferent, a la representada en aquest plànol.

Ep!
Coneixes prou be aquesta part del terme municipal de la ciutat de Lleida?
Ets bon/a observador/a?
Ets capaç de descobrir les diferències entre el ara i el ahir, a primer cop d'ull?
T'apuntes al joc...?

No hay comentarios:

Publicar un comentario