martes, 22 de marzo de 2011

Situació geogràfica de La Mitjana de Lleida (1)

On és el parc municipal de La Mitjana?

Situar un lloc en l'espai, fins i tot, quan aquest espai es la superficie terrestre, amb sols dues dimensions remarcables, ja que l'altitud resulta quasi supèrflua en relació a la latitud i longitud, es pot fer de diverses maneres en funció dels mitjans tècnics de posicionament terrestre de que puguem disposar: el lleguatge, un plànol de la ciutat, una bruíxola, un mapa topogràfic, un receptor GPS (Global Positioning System o sistema de posicionamiento global), un ordinador o un telèfon mòbil que tingui instal·lat algun programa informàtic que ens permeti connectat a un sistema GPS

Descriptivament i urbanísticament, podem dir que el parc municipal de La Mitjana està situat, aigües amunt de la ciutat, a l'alçada del barri de Pardiñes i del polígon industrial de El Segre.
També podem precissar que està format per dues zones o territoris, separats físicament, pel fet d'estar separats pel curs del riu Segre, formant un territori, part de la riba dreta del Segre i l'altre part de l'esquerra. El seu paisatge resulta més o menys natural i característic, com a conseqüència d'haver-hi estat alterats, el darrers cinquanta anys del segle XX, per diverses activitats d'aprofitament humà del territori i dels seus recursos naturals .
L’altra part, de l'espai públic, que compon la resta del territori regulat del parc municipal de La Mitjana, forma part del marge dret del riu Segre, estant molt propera a les antigues instal·lacions ferroviàries de Renfe, al populós barri de Pardinyes i a la zona industrial i d'horta de la partida de (la clamor de) Les Planes, de l'antic Camí de Corbins.

Una de les dues parts que, en conjunt, constitueixen el parc municipal de La Mitjana, forma part del marge esquerre del riu Segre, estant molt propera a les instal•lacions, vies de comunicacions i activitats del polígon industrial de “El Segre”, però també de la zona d'horta de la partida de (la clamor de) Les Canals i del Camí de Granyana.

Si voleu més informació o detalls, pode visitar els Plànols i mapes generals de la ciutat de Lleida de l'Ajuntament de Lleida.

Com s'hi pot arribar?

Es pot accedir a la part del parc de La Mitjana, del marge esquerre (camí de Granyana), en la riba esquerra, aprofitant les vies de comunicacions i d’accés i serveis de transport públic (LP), existents en aquesta zona industrial i agrícola de la ciutat També es pot accedir des de la zona del marge dret (Pardinyes), creuant per sobre del riu Segre, aprofitant el pont que el travessa i que serveix per comunicar les dues zones, de les dues ribes fluvials.
Es pot accedir a la part del parc de La Mitjana, del marge dret (barri de Pardinyes), aprofitant les vies de comunicació i d’accés i el serveis de transport públic (L3 , L18), existents en aquesta zona residencial, industrial i agrària.

Si voleu més informació o detalls, pode visitar els Plànols i mapes generals de la ciutat de Lleida de l'Ajuntament de Lleida.


Situació relativa del Parc de la Mitjana, en relació a altres elements del territori municipal

Tal com diu un antic adagi oriental i com quasi sempre acostumen a demostrar els sistemes de representació i informació geogràfica i altres formes de comunicació humana, no verbals, basats en l'ús d'imatges : "Sovint, una imatge resulta més útil que mil paraules..."

Aquesta imatge que mostrem aquí, que, ara per ara, em resulta d'autoria desconeguda, va ser-ne la portada del nº 6 de la revista PARDINYES, publicada, el març de l'any 1991, per l'associació veïnal del barri de Pardinyes, l'Orvepard, ens mostra una vista aèria molt interessant. El seu interés rau en que resulta força explicativa d'una realitat urbanística que estem, molt més acostumats a viure-la i a veure-la, des d'un altre punt de vista molt més parcial i restringit, limitada la nostra capacitat de visió i de percepció del món quotidià, per la nosta posició a ran de terra.
Tot i que en la representació del territori de la Mitjana i el seu entorn, capatada per aquesta imatge fotogràfica aèria, per a donar una visió completa i realista de la situació, li falten la zona de Cappont i la zona del poligon industrial El Segre, la seva observació atenta ens pot fer adonar de certs aspectes rellevants.

Una entretinguda activitat de fotointerpretació que amb aquesta imatge, d'ara fa vint anys, es podria practicar, podria consistir en intentar identificar alguns dels diversos elements que, a primera vista, ens poden resultar desconeguts, però també es pot intentar fer-ne l'operació inversa, la d'intentar localitzar i reconèixer, determinats elements que sabem que hi són en un determinat lloc, però que, a primer cop d'ull, no els hi veiem...

Cal tenir-hi present, "a priori", o be adonar-se'n "a posteriori" que durant els últims vint anys, aquest barri ha estat un dels més dinàmics de la ciutat i això s'acaba notant en el paisatge i en les seves representacions fotogràfiques.

Si voleu jugar, us caldrà una mica de paciència, molta atenció i... força agudesa visual. I si finalment hi jugueu... Bona sort!

Com a premi a l'esforç realitzat, si voleu, ara podeu tornar a jugar, però aquesta vegada no us resultarà tan difícil trobar i localitzar certes coses, doncs ara ho podreu intentar fer utilitzant una imatge força més recent i en la que, a més a més, hi ha els topònims o noms de lloc, sobre-impressos.
En aquesta imatge es veu tot el territori del parc de La Mitjana, la seva zonificació interna, les infraestrucures i vies de comunicació i els diversos equipament del parc i també una bona part del seu l’entorn rural, industrial i urbà, tot apareix representat en una
fotografia aèria en color de l’any 2005 que es pot consultar en aquest tríptic informatiu, editat per La Paeria, sobre el parc municipal de La Mitjana


No hay comentarios:

Publicar un comentario