domingo, 27 de marzo de 2011

El primer ajuntament democràtic de la ciutat de Lleida, acull la petició de preservar la zona de La Mitjana, formulada pels conservacionistes locals i comença a donar passos per a fer efectiva la seva protecció.

Per primera vegada, es fa pública la voluntad de La Paeria de Lleida, de protegir una zona humida semi-natural, del municipi que conserva les últimes restes de paisatge forestal de ribera presents en el municipi i que es troba en risc imminent de desaparició per degradació i destrucció, degut a les múltiples pressions extractives i especulatives que exploten el ric i valuós patrimoni natural, biològic, hidrològic, geològic i ecolìgic que s'hi conserva, malgrat l'estat de considerable degradació en que es troba aquest espai residual.

No hay comentarios:

Publicar un comentario