miércoles, 13 de abril de 2011

La Mitjana surt al BOE i, a Lleida, ningú se'n adona del fet !

La Dirección General de Recursos Naturales Renovables, del Ministerio de Agricultura, declara Zona de Seguridad, el paraje de La MitjanaEn aquesta història, va passar com aquell vell acudit que diu: "tinc dues noticies per a tu, una és bona i l'altra és dolenta", en aquest cas, la bona noticia era que, finalment, els proteccionistes havíem aconseguit que l'ICONA es posés del costat dels bons, dels conservacionistes que defensàvem la flora i fauna i la integritat física dels pocs naturalistes que es dedicaven al seu estudi.
La noticia dolenta, fou que segons manifestaren els propis responsables de portar a la pràctica la mesura preventiva, molts mesos més tard, concretament, al novembre de 1980, que va ser quan, accidentalment, ho vam descobrir els conservacionistes del Col·lectiu Natura, ningú s'havia assabentat de que havia sortit al BOE, una declaració oficial sobre La Mitjana que obligava a l'ajuntament de Lleida, a participar-hi, fent-se càrrec de l'aplicació d'una sèrie d'accions concretes.

Malgrat la perseverança en les nostres visites a les oficines dels serveis territorials del Ministerio de Agricultura y Pesca per informar sobre els darrers fetsi la nostra insistència, en l'urgència de protegir la fauna de la zona i les persones dels naturalistes i altres visitants, dels atacs amb armes de foc, dels furtius que saquejaven, impunement, el patrimoni zoològic de la Mitjana.
Malgrat les freqüents denúncies, fetes a la Guardia Civil, contra els escopeters que infringien les normes vigents del Código de caza i la freqüent presentació en l'oficina de l'Icona d'abundants testimonis fotogràfics, com arguments de la necessitat i urgència, d'una intervenció oficial que hi posés fre a aquell desgavell de despropòsits en la gestió de la propietat.
Malgrat les bones relacions que el Col·lectiu Natura havia pogut establir amb el senyor Tobes, Cap del Servei de "Caza y Pesca" de l'Icona, després de diversos anys, d'anar-lo a veure pera reclamar-li l'aplicació d'alguna mesura protectora per a la fauna i las persones que hi freqüentaven la zona i de que, per fi, havíem aconseguit els primers fruits amb efectes legals, doncs, finalment, el sr. Tobes, convençut de la gravetat de la situació, va enviar, als seus superiors de Madrid, una petició per a que tota la zona de La Mitjana, fos declarada "Zona de Seguridad", (per a que ja no es poguessin seguir usant armes de foc), acompanyada d'un informe que presentava una sèrie d'arguments en favor d'aquesta declaració legal, la qual havia de ser materialitzada amb una sèrie de accions preventives que havien de ser responsabilitat de l'Ajuntament de la ciutat....ningú s'havia assabentat de la bona noticia per a la fauna de la Mitjana!

No hay comentarios:

Publicar un comentario