miércoles, 6 de abril de 2011

El Dret a Observar les estrelles

per Heracli ASTUDILLO POMBO, Dept. de Medi Ambient i Ciències del Sòl. Universitat de Lleida.


Encegats per un excés de llum


El parc de La Mitjan, per la seva situació periurbana, gaudeix d'unes condicions acceptables de foscor nocturna, especialment, si les observacions astronòmiques es fan en direcció contraria a la ciutat la qual projecta una resplendor que enterboleix el cel nocturn.

La abundosa il·luminació nocturna dels exteriors dels edificis emblemàtics, dels carrers i places, que, de vegades, resulta enlluernadora pels vianant i quasi sempre, més exhibicionista que útil als ciutadans, suposa unes despeses econòmiques i energètiques, no sempre justificables racionalment però sí emocionalment, ja que proporciona "categoria i estatus" social.

Vista nocturna de Lleida, des de la zona de Cappont
Imatge: La Paeria


L'excessiu enllumenat nocturn que mostren moltes zones de les ciutats i d'alguns pobles,
pertanyents a societats dels "països rics econòmicament i tecnològicament avançats" és el responsable de l'absurda contaminació lumínica del cel nocturn local que impedeix gaudir del magnific espectacle natural del firmament estrellat, ja sia la contemplació per pur plaer, ja sia l'observació científica.

Per altra banda, aquesta insensata ineficiència energètica també és la responsable d'una gran quantitat d'energia elèctrica
malbaratada i de bona part del balafiament dels pressupostos municipals. Sembla com si les autoritats municipals haguessin volgut contrarestar la sensació de falta de seguretat ciutadana, dels seus votants, les deficiències d'un codi penal incoherent amb la realitat i d'uns judicis, estultament, incongruents i suplir la manca de suficients mitjans policials dedicats a la vigilància nocturna, amb un ús abusiu, innecessari i indiscriminat de l'enllumenat exterior, públic o tolerant els enllumenats privat.

L'observació nocturna del cel gens o poc contaminat no solament és imprescindible per a l'estudi científic del cel nocturn o
necessària per a la senzilla iniciació astronòmica, a ull nu dels afeccionats més joves, també és convenient per a la contemplació relaxant o reflexiva de les persones comuns.

La foscor nocturna,
a més a més, d'afavorir l'observació o la contemplació del firmament nocturn, també resulta molt beneficiosa, juntament, amb baixos nivells de soroll ambiental, per a poder dormir profundament i d'una forma reparadora que permet a les persones, joves assimilar i construir els seu aprenentatges del dia anterior i a les persones adultes, recuperar forces físiques i mentals per a enfrontar-se l'endemà, amb prou il·lussió i força eficàcia amb unes feines, cada vegada més exigents i competitives i amb unes condicions ambientals, cada dia que passa, més estressants.

Infant dormint, podrà fer-ho prou profundament i descansar el necessari?
Imatge:
http://www.elclubdelospequenossonadores.com/2011/08/la-hora-de-irse-a-dormir/

Però es que la foscor nocturna,
juntament, amb baixos nivells de soroll artificial, resulta imprescindible per a no alterar, de forma greu, els hàbits naturals de descans de la fauna diürna i d'orientació, alimentació o reproducció de la fauna nocturna, alteracions que sempre acaben repercutint sobre la viabilitat, en entorns urbans i periurbans, de les espècies més sensibles o vulnerables.

Declaració Mundial en Defensa del Cel Nocturn i el Dret a Observar les estrelles

Els participants de la Conferència Internacional en Defensa de la Qualitat del Cel Nocturn i el Dret a Observar les estrelles, conjuntament amb els representants de la UNESCO, OMT, IAU, i altres agències i organitzacions internacional citades a la versió íntegra de la Declaració, així com a membres de la comunitat científica i acadèmica, reunits a La Palma, Illes Canàries, Espanya, el 20
d'abril de 2007; sent conscients que la visió de la llum de les estrelles ha estat i és una inspiració per a tota la Humanitat, i que seva observació ha representat un element essencial en el desenvolupament cultural i científicde totes les civilitzacions;

Cel estrellat al capvespre, amb les últimes restes de llum diurna a l'horitzó.
imatge:
http://scatterbrain-thoughts.blogspot.com/2011/01/rooftop-stars-song-and-god.html

Declarem que:

a. El dret a un cel nocturn no contaminat lluminosament que permeti gaudir de la contemplació del firmament, s'ha de considerar com un dret inalienable de la Humanitat, equiparable a la resta dels drets ambientals, socials i culturals. La progressiva degradació
lluminosa del cel nocturn ha de ser considerada com un risc imminent que comporta la pèrdua d'un recurs fonamental.

b. El coneixement, recolzat en l'educació, constitueix la clau que permet integrar la ciència en la nostra cultura actual, contribuint a l'avanç de tota la Humanitat. La difusió de l'astronomia i dels valors científics i culturals associats s'han de considerar com a continguts bàsics a incloure en l'activitat educativa.

c. El control de la contaminació lumínica ha de ser un requisit bàsic en les polítiques de conservació de la natura donat l'impacte que genera sobre moltes espècies, hàbitats,ecosistemes i paisatges.

d. La protecció de la qualitat astronòmica de les àrees privilegiades per a l'observació científica de l'univers haurà de constituir una prioritat en les polítiques mediambientals i científiques de caràcter regional, nacional i internacional.

e. S'ha de promoure l'ús racional de la il · luminació artificial, minimitzant la resplendor que provoca en el cel i evitant la nociva intrusió de l'excés de llum sobre els éssers humans i el medi natural. Aquesta estratègia implica un ús més eficient de l'energia en consonància amb els acords sobre el canvi climàtic i la protecció del medi ambient ..

Astrònom afeccionat, realitzant observacions nocturnes, amb el seu telescopi, en una zona en la que gaudeix d'un cel fosc.
Imatge:
Feature on Tekapo - Starlight Reserve 2009

f. Igual que altres activitats econòmiques, el turisme astronòmic pot esdevenir un poderós instrument per desenvolupar una nova aliança en favor de la qualitat del cel nocturn. El turisme responsable, en totes les seves manifestacions, pot i ha d'integrar el paisatge del cel nocturn com un recurs a protegir i valorar a totes les destinacions.

S'haurien de posar en pràctica totes les mesures necessàries per tal d'informar i sensibilitzar el conjunt d'implicats en la protecció del medi ambient nocturn, ja sigui a nivell local, nacional, regional o internacional, sobre el contingut i els objectius de la Conferència Internacional en Defensa de la Qualitat del Cel Nocturn i del Dret a Observar les Estrelles, celebrada a la Illa de la Palma ..

Acords adoptats el 20 abril del 2007, a La Palma, Illes Canàries, Espanya


4art. Simposi Internacional de Parcs de Cel Fosc i 4art Camp Internacional Cel Fosc

Es celebrarà els propers mesos de juny i juliol, d'enguany, al Parc Astronòmic del Montsec, a Àger (La Noguera, Lleida)
El simposi és un esdeveniment de cinc dies, que comprèn conferències, viatges de camp i observacions de la nit.Primeres hores nocturnes, a l'OAM, al cim del Montsec de Sant Alís, al mig del firmament, destaca l'anomenat, popularment, "estel de la nit", es a dir, el planeta Venus.
Imatge: Óscar Zamora


El simposi que es celebrarà des del 27 de juny fins a l'1 juliol al Parc Astronòmic del Montsec, a Àger (La Noguera, Lleida), compta amb una bona situació geogràfica i bones vies de comunicació, per a què les persones que vulguin puguin presentar els seus coneixements sobre com combatre la contaminació lumínica o assistir a presentacions exposades per diversos experts en el camp de la contaminació lumínica.
Aquest simposi ofereix una oportunitat única per a la creació de xarxes de col·laboració i d'intercanvi d'informació, així com per a iniciar relacions de confiança entre els assistents. El simposi reunirà els administradors d'àrees protegides, els experts en biologia, (eco) turisme, patrimoni natural i cultural, empreses d'il·luminació responsable i d'altres, per tal de seguir el pla d'acció en la reducció de la contaminació lumínica i la promoció del turisme de natura que a part dels aspectes faunístics, florístics, geològics o hidrològics del territori, també tingui en compte la qualitat astronòmica del cels nocturn.

No hay comentarios:

Publicar un comentario