miércoles, 27 de abril de 2011

30 d'agost de 1980, La Mitjana podria convertir-se en zona protegida i regulada, d'ús públic


A finals d'agost del 1980, amb gairebé tothom de vacances, a la premsa local i regional, torna a sortir el tema de que La Mitjana podria convertir-se, properament, en zona protegida i regulada, d'ús públic

A finals d'agost, amb gairebé tothom de vacances, des de La Paeria, es va produir una filtració a la premsa segons la qual l'ajuntament estava negociant amb diverses institucions per tal d'aconseguir que aquesta zona de propietat privada pogués passar a ser d'ús públic i que d'una situació de descontrol total i degradació notable, pogués passar, sota control municipal a ser-ne un espai d'activitats regulades i d'aprofitament públic, per a usos recreatius i educatius.

La premsa local i la periodista que signa l'article, una persona molt ben connectada amb La Paeria, demostren estar en un millor coneixement de la realitat de la situació i de les causes i dimensions del problema, així com de les sevves vies de solució, aportant moltes més dades i més rellevants que la premsa regional, a qui l'assumpte li devia semblar de poca entitat i interès per al ciutadans-lectors del cap i casal de Catalunya.

A més de dedicar-hi menys extensió a la informació sobre el tema, resulta "divertidament irritant" constatar, com el nom del col·lectiu ecologista o conservacionista que havia estat defensant la conservació de la zona de La Mitjana, el darrers cinc anys, encara fos tant poc conegut, entre alguns periodistes de la ciutat, corresponsals de la premsa regional i entre els correctors de La Vanguardia, "Barna", com per a que s'hi pogués produir una ridícula errata, segon la qual, el nom del grups conservacionista: "
Natura" era transmutat per l'art del follet de les linotípies, en la forma que va apàreixer impressa a La Vanguardia, amb un nom tan estrany com "Retuta"

No hay comentarios:

Publicar un comentario