domingo, 15 de mayo de 2011

Jugant i aprenent sobre els animals vertebrats

Joc didàctic de coneixement, sobre alguns dels animals vertebrats, més característics, de La Mitjana

En elaborar, l'any 1990, els materials didàctics que haurien de servir com a orientació, pautes i
suport de les activitats educatives escolars, relacionades amb les futures sortides didàctiques que s'organitzarien durant el proper curs escolar de 1990-91, per a visitar l'espai de La Mitjana de Lleida, l'equip d'educadors, vam creure que era convenient i oportú, incloure alguna activitat lúdica i, alhora, instructiva i utilitària. Aquesta activitat havia d'estar estretament vinculada amb els objectius de les activitats de la sortida i amb els recursos naturals característics d'una zona humida i fàcilment observables en els llocs de l'espai natural resseguits per l'itinerari d'activitats d'observació naturalista. Aquests dos condicionants ens feren optar per una mena de joc de 'cartes', constituït per una sèrie de naips que representarien 27 animals vertebrats típics, de tal manera que la dinàmica de joc i la informació continguda, facilitessin als escolars l'aprenetatge de coneixements relatius a l'aspecte general, la classificació zoològica i l'ecologia d'una sèrie d'animals vertebrats, molt característics, de La Mitjana. De tal manera, que els escolars tot jugant i divertint-se i sense massa esforç, acabessin adquirint uns coneixements bàsics, però correctes i suficients, sobre la fauna vertebrada, abans de fer-hi la visita al medi natural que els resultessin útils per a fer-hi les observacions de camp.

Aspecte del conjunt de cartes que constituïen el joc didàctic.
El dibuixos són d'Angelina Escolies
.

Una de les cartes, de la imatge de l'esquerra, mostra les regles de joc que l'equip d'educadores i educadors vam proposar que fossin les pautes a aplicar a les partides, per tal que aquest joc es pogués desenvolupar, de forma ordenada i productiva, dues condicions molt convenients i necessàries, per l'efectivitat i l'èxit de tot procés educatiuNo hay comentarios:

Publicar un comentario