viernes, 20 de julio de 2012

Muricecs a La Mitjana de Lleida 2012 (2)

per Heracli ASTUDILLO POMBO, Departament de Medi Ambient i Ciències del Sòl. Universitat de Lleida

Els muricecs de La Mitjana

Els experts en l'estudi dels quiròpters catalans, David Guixé, Jordi Camprodon, Fermí Sort i Núria Fontova ha estat realitzant estudis, durant aquests darrers tres anys, que els han permès conèixer les espècies de muricecs que visiten La Mitjana per alimentar-s'hi amb els insectes voladors que en aquesta zona seminatural, periurbana, hi són força abundats.
L'estudi s'anomena: Els muricecs de Lleida.  Fase 2:  Inventari de la població de muricecs del Parc de la Mitjana.

Autors: David Guixé i Jordi Camprodon, Àrea de Biodiversitat. Centre Tecnològic Forestal de Catalunya 
Treball de camp: Fermí Sort, Núria Fontova, Jordi Camprodon i David Guixé
Ratpenat de ferradura gran, fotografiat en ple vol.
matge: Grote Hoefijzerneus

  

La comunitat de muricecs del Parc de la Mitjana de Lleida. 

Al Parc de La Mitjana de Lleida, una zona de ribera, s’han detectat amb total seguretat 11 espècies de muricecs,
fins al moment actual:  


                  Nom comú / Nom científic: 
 1. Ratpenat de ferradura gran     (Rhinolophus ferrumequinum)
 2. Ratpenat dels graners   (Eptesicus serotinus )
 3. Ratpenat muntanyenc   (Hypsugo savii)
 4. Ratpenat de peus grans   (Myotis capaccinii )
 5. Ratpenat d’aigua   (Myotis daubentonii )  
 6. Nòtul mitjà   (Nyctalus noctula)
 7. Ratpenat de vores clares   (Pipistrellus kuhlii)
 8. Ratpenat comú   (Pipistrellus pipistrellus)
 9. Ratapinyada nana   (Pipistrellus pygmaeus)
 10. Ratpenat cuallarg   (Tadarida teniotis)
 11. Ratpenat orellut gris   (Plecotus austriacus)
 12.  


 Ratpenat orellut gris, fotografiat en ple vol.
Imatge: Jordi Bas


Hi ha la possibilitat de poder ampliar aquest nombre d'espècies identificades, amb seguretat, amb d'altres 4 espècies més, no ben identificades, fet que aldria confirmar, posteriorment. La situació es deguda a que se n’han obtingut alguns registres d'emissions d’ultrasons que són  impossibles de discernir, acústicament, amb total seguretat. Els registres no perfectament identificats podrien pertànyer a aquestes espècies: 

                  Nom comú / Nom científic: 
 1. Ratpenat dels graners ibèric (Eptesicus isabellae) (conf.)
 2. Ratpenat gris itàlic (Myotis sp.) (conf.)
 3. Nòctul petit  (Nyctalus leisleri) (conf.)
 4. Ratpenat de Schreibers  (Miniopterus schreibersii)  (conf.)
Nota: (conf.) significa que la identificació no ha estat establerta amb seguretat i que caldrà confirmar-ho, en estudis posteriors. Aspecte d'un modern aparell captador d'ultrasons, Pettersson, utilitzat pels naturalistes, per a detectar les freqüències de les emissions dels ratpenats que volen al voltant de l'investigador i poder identificar les diverses espècies que hi són presents
Imatge: David Guixé

A partir dels resultats de l'estudi, es creu que a La Mitjana, al llarg de tot l’any, podrien estar presents, de 14 a 16 espècies de muricecs, diferents, que representarien entre el 50 i el 55% de totes les espècies de muricecs presents a tot Catalunya.

En total s’han capturat 67 muricecs, en dues nits de trampeig. L’espècie més capturada ha estat el ratpenat dels graners, el 40% del total de les captures, i la ratapinyada nana amb el 35% del total de les captures

Cal destacar la captura de mascles i femelles de ratpenats de peus grans (Myotis capacinii, espècie que està declarada en Perill d’Extinció a Catalunya i  a tot Espanya, per tant aquesta espècie de muricec és la més important a protegir i conservar, a Lleida.

Captures al parc de la Mitjana i Camps Elisis. 

Nom comú            Nom científic                      Data exemplars 

Ratpenat dels graners   Eptesicus serotinus     16/08/2011 20 
Ratpenat dels graners   Eptesicus serotinus     17/08/2011
Ratpenat dels graners   Eptesicus isabellae*       17/08/2011
Ratpenat muntanyenc   Hypsugo savii   16/08/2011
Ratpenat de peus grans    Myotis capaccinii   16/08/2011
Ratpenat de peus grans   Myotis capaccinii   17/08/2011
Nòtul mitjà   Nyctalus noctula   15/09/2011
Ratpenat de vores clares   Pipistrellus kuhlii   16/08/2011
Ratpenat de vores clares   Pipistrellus kuhlii   17/08/2011
Ratapinyada nana   Pipistrellus pygmaeus   16/08/2011 14 
Ratapinyada nana   Pipistrellus pygmaeus   17/08/2011
Ratapinyada nana   Pipistrellus pygmaeus   15/09/2011
    Total 67

 Nombre i percentatge de cada espècie capturada:

Espècie   Nre. d’exemplars

Ratpenat dels graners 26 38,81 
Ratapinyada nana 23 34,33 
Ratpenat de vores clares 7 10,45 
Nòctul mitjà 4 5,97 
Ratpenat de peus grans 3 4,48 
Ratpenat dels graners ibèric 2 2,99 
Ratpenat muntanyenc 2 2,99


A partir de l’anàlisi de les gravacions d’ultrasons que es varen fer per diferents punts del bosc de ribera de la Mitjana, s’han identificat 440 contactes de muricecs de 10-12 espècies diferents.

Ratapinyada nana, fotografiada en ple vol.
Imatge: The Pipistrelle Bat


L’espècie més abundant ha estat la ratapinyada nana, una muricec molt abundant en zones humides (Flaquer  et al., 2006; Guixé,et al., 2007). 

També són força abundants el ratpenat comú i el ratpenat de vores clares (19% dels contactes), ratpenats fissurícoles que ocupen tant arbres com edificis. 


Ratpenat dels graners, atrapat en el filat, prim i imperceptible, d'una "xarxa japonesa", especial per atrapar ocells i muricecs.
Imatge: Václav John

També hi són força abundants el ratpenat dels graners i el ratpenat muntanyenc (15% i 11% respectivament). Aquests últims són muricecs fissurícoles que segurament tenen les colònies de cria en edificis propers del nucli urbà de Lleida. 

L’abundància dels ratpenats de ferradura o la dels ratpenats del gènere Myotis i Plecotus, acostuma a ser sempre infravalorada, degut a què costa molt de detectar els seus ultrasons, si no passen molt a prop del detector d'ultrasonsRatpenat de l'espècie nòtul mitjà, fotografiada en ple vol.
Imatge: Morcego

En canvi sorprèn la raresa dels nòctuls mitjans, espècie en la que es detecten bé els seus ultrasons, fins i tot a força distància del detector, fet que posa de manifest que tenen una abundància, real, molt baixa a l’espai aeri de La Mitjana. 


 
Nombre i percentatge de cadascuna de les espècie contactades, electrònicament, a les estacions de detecció i gravació d’ultrasons. 

Espècie                                             Núm. d’exemplars    

Ratapinyada nana          111   25,23 
Ratpenat comú  86  19,55 
Ratpenat de vores clares   85                               19,32 
Ratpenat dels graners   67  15,23 
Ratpenat muntanyenc            50  11,36 
Ratpenat cuallarg             26                                  5,91 
Ratpenat d’aigua/de peus grans       4    0,91 
Ratpenat indetermina                                     2                                     0,45 
Ratpenat de cova/Ratapinyada nana     2    0,45 
Ratpenat gris itàlic (conf.)                               2   0,45 
Ratpenat de ferradura gran                          2 0,45 
Nòctul                                                                      2 0,45 
Ratpenat orellut gris                                        1    0,23 

Totals                                                                    440                                  100Si es voleu conèixer més detalls de l'estudi sobre el muricecs de La Mitjana, pitjeu sobre l'enllaç:  Els muricecs de Lleida.  Fase 2:  Inventari de la població de muricecs del Parc de la Mitjana.No hay comentarios:

Publicar un comentario