sábado, 7 de julio de 2012

Dia Mundial de la Conservació del Sòl

per Heracli ASTUDILLO POMBO, Departament de Medi Ambient i Ciències del Sòl. Universitat de Lleida

El sòl, font de vida silvestre i de qualitat de vida humana


Molta gent, relacionada amb l'explotació, la transformació, la conservació i/o la protecció del sòl fèrtil i, per tant, productor de recursos econòmics i alimentaris, de propietat privada o pública, ignorant de la complexitat i lentitud dels processos de formació de la capa de sòl fèrtil, el tracten amb "lleugeresa", despreocupadament, pensant que els tècnics i els científics, posaran solucions miraculoses a la seva falta de coneixements o de previsió d'efectes col·laterals.
La formació de la capa de sòl, és sempre extremadament lenta, doncs depen de diversos factors ambientals que ajuden a transformar la roca mare, en capa de subsòl i la part més superficial d'aquesta en la capa de sòl fèrtil. Els factors ambientals implicats en la transformació de la superfície de la roca mare en capa de sòl, són fonamentalment:

- factors climàtics, com la temperatura mitjana i el grau d'aridesa, 
- factors meteorològics, com el règim de precipitacions i el grau de ventilació, 
- factors geològicscom la composició mineralògica de la roca mare, l'orientació o exposició i el pendent del terreny
factors biològicscom la composició florística i faunística de la comunitat biològicaEsquema, representant, de dreta cap a esquerra, el procés de transformació de la roca mare en en sòl i la diferent cobertura vegetal que és possible en cada estadi evolutiu
Imatge:   El que, finalment, determinarà la formació d'una capa de sòl més o menys gruixuda i més o menys fèrtil, serà una combinació favorable de tots els factors implicats que hem esmentat.
El procés de transformació de la roca mare o del subsòl, en sòl fèrtil, en condicions favorables,  pot durar milers o centenars d'anys i en condicions desfavorables, no formar-se mai o ser tan prima que no podrà mantenir res més que una minsa coberta vegetal molt especialitzada i amb molt poca capacitat d'acollida per la fauna.
Per tant els factors en que determinaran el valor ecològic o agronòmic, del sòl d'un determinat lloc, seran la seva fertilitat (productivitat), la seva estabilitat (pendent), la seva funcionalitat (producció econòmica/conservació paisatge) i la seva raresa (abundància)
Sabent tot això, que és una cosa que avui en dia sap qualsevol consultor ambiental, l'Administració Pública, hauria de ser molt més restrictiva en quant a les propostes i sol·licituds de canvi d'ús del sòl, ja sigui aquest sòl a transformar de titularitat pública o privada.


7 de juliol: Dia Mundial de la Conservació del Sòl

Aquesta jornada commemorativa, vol recorda a Hugh Hammond Bennet, un reconegut científic conservacionista que es dedicava a l'Edafologia i que va investigar i experimentar, per aconseguir un augment de la productivitat de la terra, cultivada, a través de l'us de tècniques de conreu que resultessin poc agressives envers el sòl cultivat i que va treballar per conscienciar als agricultors nord-americans, dels beneficis econòmics i ambientals, del seu adequat maneig.
Bennett va morir el 7 de Julio de 1960 i, en honor seu, es va decidir celebrar el Dia Internacional de la Conservació del Sòl, el 7 de juliol.

Esquema del procés de formació de la capa de sòl
Imatge: http://despertandoconcienciaplanetaria.wikispaces.com/Suelo

Si alguna persona, urbanita, pensa que aquest és un problema llunyà, geogràficament, es bo que sàpiga que a Espanya, en el 75 % del territori productiu, els sòls estan subjectes a processos erosius, més o menys preocupants perquè estan reduint la seva productivitat, destruint-los o fent-los desaparèixer.


La degradació i la destrucció del sòl és causada o afavorida, per la pràctica inapropiada d'algunes activitats agrícoles, ramaderes i forestals que es fan, ignorant els resultats dels estudis ambientals, moderns, de conservació dels sistemes agrosilvopastorals o que són realitzades de formes agressiva, per explotadors massa cobdiciosos i, en conseqüència, tant les unes com les altres, resulten poc respectuoses amb la conservació de l'entorn natural i de l'entorn social.

Esquema representant diverses causes humanes, responsables de la pèrdua o destrucció de sòls productius,
Imatge: http://www.madrimasd.org/blogs/universo/2008/09/17/101114


La degradació i pèrdua de sòls fèrtils i productius, cultivats i naturals, acostuma a ser el resultat de la confluència de fenòmens naturals i de males pràctiques productives, en les zones rurals que poden agrupar-s'hi en tres grans categories: la desforestació en terrenys força pendents, l'ús desequilibrat del sòl que causa la seva ràpida degradació i el mal ús de la mecanització de les feines agrícoles. 
A mesura que augmenta la degradació de les terres productives, també es degrada la qualitat de vida dels que l'habiten i que es beneficiaven de la seva productivitat.


Alguns materials interessants per adults i educadors d'Educació Secundària


Protocolo para Selección de Alternativas para la Conservación de Suelos  en laderas Manual tècnic de 78 pàg. PDFDegradación del Suelo y Pérdida de Recursos Edáficos: Una Introducción

El Recurso Suelo y su Importancia en la Biosfera: Una Introducción  

El Suelo y su Conservación  42 pàgVídeo: Técnicas para la conservación del suelo   locució en castellà sudamericà (7 min.)

Vídeo: Soil Stories - The Whole Story   locució en anglès americà (30min)

Alguns materials interessants per educadors d'Educació PrimàriaEl suelo formación y Conservación Bloque 2, (p. 26-40) Ciencias Naturales 4º (Manual educatiu gratuit)

Esquema representant les amenaces naturals i el maneig incorrecte que contribueix a la degradació i pèrdua de sòl fèrtil
Imatge: http://www.rena.edu.ve/SegundaEtapa/ciencias/importancia.html

Los Suelos: Importancia, peligros que lo afectan, contaminación y conservación

No hay comentarios:

Publicar un comentario