miércoles, 25 de abril de 2012

25 d'abril: Dia Internacional contra el Soroll

per Heracli ASTUDILLO POMBO, Departament de Medi Ambient i Ciències del Sòl. Universitat de Lleida25 d'abril: Dia Internacional de Sensibilització i Conscienciació sobre el Soroll

Aquesta diada internacional (International Noise Awareness Day) de convocatòria social, es realitza des de fa 16 anys, per iniciativa del Center for Hearing and Communication (CHC). 

L'Associació Europea d'Acústica (EAA) és una entitat sense ànim de lucre, establerta l'any 1992, i que inclou entre els seus membres 30 societats dels països europeus que estan interessats en els objectius de la CEA (). El CEA reuneix 30 societats d'acústica i atén més de 9.000 societats membres locals, a tot Europa.

A Espanya les activitats relacionades amb aquesta celebració cívica estan organitzades per la Societat Espanyola d'Acústica (SEA) en col·laboració amb diversos organismes públics i institucions.

A Catalunya l'Associació Catalana contra la contaminació  acústica (ACCCA) informa com afecta el soroll i com defensa-se juridicament


S'utilitza el terme sensibilització per referir-se a un estat emocional en el qual les persones es comencen a preocupar pels efectes o conseqüències d'un determinat fenomen, natural, social o socio-natural. 
El terme conscienciació s'utilitza per referir-se a un estat raciuonal-emocional en el qual les persones es comencen a ocupar en actuar sobre aquelles activitats i accions que són la causa del problema, a fi i efecte de prevenir o reduir els seus efectes, indesitjats o perjudicials, sobre el medi natural, social o socio-natural.


Alguns titulars de premsa, relacionats amb aquest problema

- 'Almenys un 20% dels espanyols està sotmès a nivells de soroll que poden afectar la seva salut'

- 'Fins al 80% de la població de les grans ciutats pateix nivells de soroll superiors al que recomana la OMS'

- 'Quant soroll podem suportar? ... Sense perdre sensibilitat acústica o perdre part de la salut física o mental'

- 'L'Informe "Soroll i Salut 2012" es presenta amb motiu del Dia Mundial contra el Soroll
'

- 'La necessària qualitat acústica dels entorns laborals i residencials no està arribant als ciutadans al ritme necessari per a protegir la seva salut'

- Amb motiu del Dia Mundial contra el soroll, es proposa als ciutadans realitzar un minut de silenci, contra el soroll, al lloc de treball, al carrer i/o  casa

- La Plataforma Espanyola d'Associacions Contra el Soroll i les Activitats Molestes
(PEACRAM ) que agrupa més de seixanta associacions de tot Espanya, defensa el lema "El silenci és qualitat de vida"


Hauries de fer alguna cosa per tal de reduir o eliminar-el soroll ambiental que disminueix la qualitat de la teva vida i dels altres!
 
- Realitzar un minut de silenci cívic, contra el soroll, al lloc de treball, al carrer i/o  casa, com a recolzament a
l Dia Mundial contra el soroll

- Organitzar i celebrar xerrades amb especialistes, per tal d'informar sobre les conseqüències socials del soroll i  les formes de prevenció sociològica, tècnica i legal

- Divulgar els aspectes negatius del sorroll i les formes de prevenir-los a través de les xarxes socials de les que formis part: Facebook, twuiter, twenti, myspace, etc.

- Organitzar i muntar tallers sobre les formes més senzilles de defensa tècnica i de protecció legal, contra l'agressió del soroll, en centres cívics, dirigits per especialistes que es comuniquin bé amb col·lectius de no especialitzats

 - Realitzar un passeig acústic pel centre urbà i pels parcs que dispossin de barreres o pantales acústiques, naturals o artificials i comparar la qualitat sonora i valorar el benestar o malestar que suposa estar immers en cadascuns d'aquest ambients sonors.  

- Fer-hi un mapa de la qualitat sonora relativa de l'entorn, a partir d'un barem de nivells de soroll (si es pot obtenir un sonòmetre és molt millor) que pateix o que gaudeix, el barri, el centre educatiu, el centre cívic, els Centres d'Atenció Primaria, Clíniques i Hospitals, etc., per entregar als responsables municipals dels barris amb una baixa qualitat acústica.

- Exigir i pressionar a les autoritats locals i autonòmiques, responsables, per a que apliquin i controlin de manera efectiva el compliment, de la legislació vigent, en matèria de defensa de qualitat de vida dels consumidors, protecció del medi atmosfèric i control de les activitats molestes i perilloses, sancionant els infractors, de forma exemplar.

 - Visitar el parc municipal de La Mitjana, escoltant i gaudint dels sons de la natura, intentant identificar el seus emissors animats (animals i persones) i inanimats (l'aigua, el vent, etc.). 
Tractar d'identificar i localitzar, en l'entorn urbà, rural i industrila de La Mitjana, les diferents fonts emissores de soroll, situades en les zones més properes al parc. 
 Valorant quines resulten més desagradables per a la oïda humana i quines podrien molestat o foragitar la fauna salvatge, en degradant la qualitat acústica del seu hàbitat.

- Informar-se sobre els efectes del soroll, en la conservació de la fauna urbana i periurbana, especialment en aquelles activitats més injustificables i fàcilment controlables, com són algunes activitats festives: castells de focs artificials, traques, correfocs i diables, processons, festivals, batucades, etc. etc.
El soroll, és un contaminant físic de l'aire, al que no se li dona l'atenció que mereix, perquè no se'l veu i la gent desconeix els seus negatius efectes sobre la salut humana

El soroll, com d'altres agents contaminants atmosfèrics, produeix efectes negatius en l'ésser humà, perjudicials fisiològicament i psicosomàticament, constituint un greu problema mediambiental i social, en l'actualitat, especialment en les zones urbanes i les àrees indutrialitzades. 
La lluita contra el soroll és o ha de ser una acció individual i col·lectiva, doncs el soroll no el fan només els altres, sinó que ho fem entre tots, amb una gran quantitat i diversitat d'accions relacionades amb diferents activitats laborals, domèstiques y recreatives.  
La lluita contra el soroll és necessària, però prèviament necessita de la sensibilització, la conscienciació i la col·laboració ciutadanes, així com d'una implicació decidida i eficaç de les autoritats i administracions competents, tant en el que fa a l'adequació de la legislació com en el referent amb l'aplicació de les normatives adequades.


Per a reflexionar i debatre:

 Els urbanites són, cada vegada, més sorollosos i solitarisAlgunes frases, cites o refranys sobre el soroll i el silenci 

Per aprendre i aprofundir:


 Sorolls espantosos  Hàbitat, guia d’activitats per a l’educació ambiental


Campanya Escolar sobre Contaminació Acústica: “MUTIS …. CONTROLA EL TEU SOROLL”.

No hay comentarios:

Publicar un comentario