miércoles, 26 de septiembre de 2012

Dia Mundial del Turisme

per Heracli ASTUDILLO POMBO, Departament de Medi Ambient i Ciències del Sòl. Universitat de Lleida


Turisme i Medi Ambient

Des de fa quasi mig segle, més o menys, a tot el món, el turisme s'ha convertit en una activitat social, cultural i econòmica de molta importància, especialment en aquelles regions que no disposen d'altres recursos naturals, de prou importància social, als que explotar i dels que poder obtenir suficients ingressos econòmics.
Però, malauradament, l'aprofitament turístic del territori, especialment quan es fa de forma no planificada, regulada, organitzada i controlada, es converteix i de fet així ha passat a tot arreu on el desenvolupament turístic ha estat molt ràpid, molt intensiu o molt extensiu, on ha tingut impactes negatius, proporcionals, tant sobre el medi com sobre la societat, afectats. 

Sempre que s'hi inicia una nova activitat, de forma poc responsable o poc reflexiva, comportarà la degradació del paisatge cultural i natural, la transformació dels costums i relacions socials, l'alteració de la cultura local. 

Imatge: 

Hi han d'altres aspectes ambientalment negatius que la pràctica del turisme pot comportar sobre el medi natural i social sobre el que incideix:

- sobreproducció  concentrada de residus urbans en les temporades de màxima afluència de visitants 
- acumulació per manca de capacitat tècnica i econòmica de tractament-eliminació respectuosa
- degradació paisatgística, per construccions no integrades  que es converteixen en punts de referència negatius
- contaminació paisatgística per abocaments de deixalles urbanes, runam, etc.
- disminució o esgotament del recursos minerals, forestals, energètics, alimentaris, espacials, disponibles localment
- l'augment de la demanda, en condicions d'oferta limitada o en reducció, provoca l'augment dels preus, tant dels serveis com dels bens de consum que perjudica als habitants autòctons

- reducció, dràstica, del patrimoni cultural, natural i paisatgístic, amb pèrdua d'alguns elements molt significatius
etc. etc.


Però també hi ha d'altres efectes perversoa, globals, derivats del turisme mundial mal plantejat ambientalment i socialment, com poden ser:
- els impactes ambientals, globals, associats a l'eficiència energètica dels mitjans de transport utilitzats, majoritàriament, en grans i mitjans desplaçaments: l'avió.
- els impactes ambientals, globals, associats a l'eficiència energètica dels mitjans de climatització, segons climatologia regional i/o estacionalitat del turisme.
- els impactes ambientals, globals, associats a l'eficiència energètica del mitjans de recreació, d'enllumenat, en els espais dedicats al turisme.
Tot això relacionat amb la conservació dels recursos energètics, la contaminació i degradació de l'entorn natural i l'Escalfament Global


Podeu practicar, si voleu, turisme de natura de forma energèticament eficient, sense haver de sortir de la ciutat. 
Una bona opció és anar-hi al parc de La Mitjana, a peu, amb bici o amb autobús, a visitar algunes zones que no conegueu gens o que coneixeu poc.
Circulant durant el desplaçament i la visita de forma respectuosa i responsable, amb l'entorn social i natural
Imatge: "Se turista en tu ciudad"
 
27 de setembre: Dia Mundial del Turisme
Des de 1980, l'Organització Mundial del Turisme (OMT), celebra el Dia Mundial del Turisme el 27 de setembre. Aquesta data va ser triada coincidint amb el dia quan el 1970, es van adoptar els Estatuts de l'Organització Mundial del Turisme. L'aprovació d'aquests estatuts es considera una fita, en relació als principis legals, ètics que inspiren la regulació de les activitats socials implicades en el turisme mundial.  
La principal finalitat del Dia Mundial del Turisme és fomentar el coneixement, entre la comunitat internacional, de la importància del turisme i de l'aprofitament dels seus valors socials, culturals, polítics i econòmics.

 

La data del Dia Mundial del Turisme resulta especialment adequada perquè correspon al final de l'alta temporada turística de l'hemisferi nord i al començament de la temporada al hemisferis sud. En una època en la que el turisme és tema d'actualitat per a centenars de milers de persones de tot el món, pertanyents a tots els sectors de la societat, com són els països i regions receptores de turisme, el propis turistes i, molt en particular, el sector operacional que participa en la oferta de serveis turístics.

El Dia Mundial del Turisme (DMT) de 2012 es celebra sota el lema de «Turisme i sostenibilitat energètica: propulsors del desenvolupament sostenible».  

Les celebracions oficials, d'enguany, tindran lloc a Maspalomas, Espanya (27 de setembre).

El lema d'aquest any com a objecte destacar el paper del turisme en aconseguir un futur energètic més esperançador, un futur en el qual la totalitat de la població mundial tingui accés a serveis 
La gent de les diverses regions del món saluden als turistes que visiten el seu país
Imatge: Hoy es el Día Mundial del Turismo, ¿y tú cómo lo celebras?
El turisme és un dels sectors econòmics de major volum del món, ha donat ja passos importants en aquest sentit, millorant l'eficiència energètica i incrementant l'ús de les tecnologies relacionades amb l'energia renovable en les seves operacions. Aquests passos estan creant ocupació, ajudant a moltes persones a sortir de la pobresa i contribuint a protegir el planeta.

Participeu en les activitats del Dia Mundial del Turisme de 2012 que s'organitzin en la seva localitat!  Organitzeu activitats lúdic-educatives, apropiades al objectius d'aquesta data, participeu en les activitats organitzades, envieu fotos al concurs fotogràfic, assistiu-hi a la ciberescola de l'energia, expliqueu-nos com has celebrar el DMT i continueu verificant si hi ha nova informació sobre les activitats i les celebracions al web de la OMT.

No hay comentarios:

Publicar un comentario