lunes, 1 de octubre de 2012

1 d'octubre Dia Mundial de l'Hàbitat

per Heracli ASTUDILLO POMBO, Departament de Medi Ambient i Ciències del Sòl. Universitat de Lleida


L'hàbitat que és?

Dins del concepte d'ecosistema o sistema ecològic, hi ha el concepte d'hàbitat que és l'ambient que ocupa una determinada població biològica de una determinada espècie.  
L'hàbitat és l'espai que reuneix les condicions òptimes més adequades perquè l'espècie considerada pugui residir i reproduir be, perpetuant la seva presència, mentre no canviïn les condicions ambientals, "físiques" i/o biològiques.  

Ossa bruna amb dos cadells, fa dos segles, aquesta era una espècie que estava present a totes les serralades ibèriques
Imatge: http://atlasanimal.blogspot.com.es/2011/05/america-del-norte.html

Un hàbitat quedaria descrit pels trets més característics que el defineixen ecològicament i sempre associat a una única espècie, distingint-se d'altres hàbitats que són apropiats per d'altres espècies, però on la primera espècie esmentada no podria trobar un òptim acomodament i del que acabaria desapareixent, degut a la seva incompetència ecològica.

Si determinades espècies animals o vegetals, han desaparegut d'un lloc determinat, on abans eren comunes i fins i tot abundants, generalment, és perquè el seu hàbitat s'ha alterat tant que ja no hi pot trobar suficient aliment, refugi i tranquil·litat. Si la població pot desplaçar-s'hi fins un altre lloc en el que hi hagi les condicions que necessita la seva espècie, el seu problema s'haurà acabat, si no pot desplaçar-se per l'existència de barreres que impedeixen la seva emigració llavors la única sortida per a aquella espècie serà "l'extinció local", és a dir la seua desaparició d'aquell paisatge particular.

N'hi ha moltes formes d'activitat humana que contribueixen a degradar o destruir un hàbitat: els incendis, les urbanitzacions, les dessecacions, les inundacions, l'agricultura, la ramaderia, l'aïllament, el fraccionament, etc. etc. 
 
Representació sarcàstica de com una opció cobdiciosa d'aprofitament dels recursos naturals, d'efectes econòmics a curt termini pot impedir d'altres opcions, alternatives més assenyades i d'efectes econòmics a curt termini. Caricatura de la pràctica impossible de "l'ecoturisme" i del "turisme de natura", en un espai deforestat

La reintroducció d'espècies, sense la completa regeneració o/i restauració del seu hàbitat original està condemnada al fracàs, igualment si aquest hàbitat no està connectat amb d'altres de propers o si no s'eviten les interferències humanes que puguin resultar destructives o molestes per a la espècie reintroduïda a la que es vol reinstaurar en el seu antic hàbitat. 

"Ecoducte", un pas de fauna, artificial, construït sobre una autovia per evitar l'aïllament i facilitar la migració poblacional i genètica entre hàbitats propers

L'espècie humana, per evolució cultural, ha anat canviant d'hàbitat de forma contiuada, si en la pre-històriam estava adaptada a entorns totalment naturals o antigament estava adaptada a entorns rurals, molt recentment, s'ha anat adaptant a viure-hi en entorns altament artificials, com són les ciutats modernes. Paradoxalment, ara, resulta que l'hàbitat "natural" de l'Home modern és un espai gairebé, completament, artificial, on la naturalesa és un residu testimonial o un element decoratiu. 


Viure en una ciutat, gran o mitjana, pot resultar molt "confortable i segur", en molts sentits, però també comporta alguns "inconvenients" per a la salut i  diversos "perills" per a la seguretat personal que caldria anar reduint, per mitjà de la bona planificació i el control eficient del funcionament social i ambiental.
 
Viure en una ciutat, gran o mitjana, pot resultar molt interessant per a poder gaudir de les variades ofertes culturals i educatives, però també comporta estar exposats múltiples activitats contraries a elles.

Viure en una ciutat, gran o mitjana, pot resultar molt important per a poder aprofitar-se de les diverses oportunitats laborals, sanitàries o recreatives, però també comporta el risc de l'explotació, l'exclusió, l'agressió, etc., derivades de la massificació i de l'anonimat.
 

1 de octubre: Dia Mundial de l'Hàbitat

El Dia Mundial de l'Hàbitat és el primer dilluns d'octubre de cada año, per aquesta raó, aquest any 2012 es celebra el dilluns
Cada any, per la celebració especifica del Dia Mundial de l'Hàbitat, es tria un tema diferent, que, generalment, està relacionat amb l'hàbitat de l'ésser humà: la ciutat i l'habitatge.

El 17 de desembre de 1985, l'Assemblea General de les Nacions Unides en la Resolució 40/202 designar el primer dilluns d'octubre de cada any Dia Mundial de l'Hàbitat.
La primera celebració del Dia Mundial de l'Hàbitat, el 1986, va coincidir amb el desè aniversari de la primera conferència mundial sobre aquest tema, Hàbitat: Conferència de les Nacions Unides sobre els Assentaments Humans (Vancouver, Canadà, 1976).

Cartell promocional del DMH del 2012
 
El 2012, el tema del Dia Mundial de l'Hàbitat és «Canviar les ciutats per construir oportunitats». L'ONU va triar aquest tema, perquè les ciutats són els motors del creixement.  
És a les ciutats on molts realitzen els seus somnis d'una vida millor. Fins i tot si això no s'aconsegueix, encara molts abandonen les zones rurals i van a les ciutats per cap altra raó que la promesa d'un millor futur i la prosperitat. Amb això persegueixen, per tant aconseguir ocupació o fundar noves empreses, que no només proporcionen ingressos per als propietaris, sinó també per als seus empleats.

Sota aquest tema, la Comissió l'ONU-Hàbitat vol destacar la necessitat de planificar millor les nostres ciutats perquè hom és conscient que el creixement urbà no planificat de les ciutats condueix a un desenvolupament caòtic i l'expansió urbana descontrolada.  
Quan estan ben planificades, les ciutats poden oferir oportunitats tant als actuals com als futurs residents. Això encaixa amb la nova campanya de la Comissió l'ONU-Hàbitat, 'Jo vaig a millorar la meua ciutat' que busca involucrar tots els ciutadans per canviar els seus mals costums i aconseguir transformar les seves ciutats, en entorns millor per hi viure.

No hay comentarios:

Publicar un comentario