domingo, 29 de enero de 2012

Recursos de suport a l'observació ornitològica, juvenil i adulta

per Heracli ASTUDILLO POMBO, Departament de Medi Ambient i Ciències del Sòl. Universitat de Lleida

Si us agrada observar els ocells salvatges, si els voleu conèixer millor per a protegir-los i preservar-los de manera més efectiva...

Materials pensats per a l'ús dels joves ornitòlegs mitjanets i grans...i, també, per als seus tutors:

Trencaclosques

Parella d'ànecs collverds. Trencaclosques digital, per a jugar-hi en línia, segons diversos graus de dificultat que poden ser triats, opcionalment, pel jugador: vegi'n-se a la part dreta de la imatge
A partir de 10 anys
Per a triar les opcions de dificultat de joc i començar a jugar, cliqueu sobre la imatge o
aquí
(No feu cas del nom
del puzzle que apareix en pantalla: "ànecs mandarins", està equivocat!!! En realitat, es tracta, sense cap gènere de dubtes, d'una parella d'ànecs collverds)
Imatge. captura de pantalla: http://www.sopuzzle.com/puzzle/puzzleSelectF.asp?recordId=7772

Ànecs salvatges. Trencaclosques, relativament, complicat, de 1000 peces, en el que s'han representat 6 espècies d'ànecs salvatges, comuns a les aigües continentals del Regne Unit
A patir dels 12 anys
Imatge: http://www.alljigsawpuzzles.co.uk/jigsaws/92-Birds-and-Butterflies-jigsaw-puzzles/4347-Wild-Ducks/

Aus de ribera. Trencaclosques, relativament, complicat, de 500 peces, en el que s'han representat 10 espècies d'aus, típiques de les riberes fluvials britàniques, que per altra banda, coincideixen amb les que podem trobar a les riberes de casa nostra.
A patir dels 12 anys
Imatge: http://www.alljigsawpuzzles.co.uk/jigsaws/92-Birds-and-Butterflies-jigsaw-puzzles/5382-British-Birds-Collection-River-Birds/

Blauets. Trencaclosques, relativament, complicat, de 500 peces, en el que s'ha representat una familia de blauets, en el moment en que un adult alimenta als seus tres polls volanders
A patir dels 12 anys
Imatge: http://www.jigsawgallery.com/details.php?refnum=JHG5004

Anàtides. Trencaclosques, força complicat, de 1000 peces, en el que s'han representat unes 60 espècies d'ànecs, oques i cignes, d'Amèrica del Nord, reunits en un tranquil llac, per nedar i alimentar-se. Totes les espècies d'aus aquàtiques representades al puzzle, a la franja que envolta el paisatge, s'identifiquen pel seu nom i s'han representat respectant la mida d'unes respecte de les altres. Moltes de les aus que apareixen en aquest paisatge, són cada vegada més rares en la natura.
en la naturalesa.
A patir dels 12 anys
Imatge: http://www.simplepastimes.com/pd-wild-ducks.cfm


L'estany del cigne. Trencaclosques, força complicat, de 1000 peces, en el que s'han representat dotze espècies d'aus, típiques dels ambients palustres.
A patir dels 12 anys
Imatge: http://www.alljigsawpuzzles.co.uk/jigsaws/92-Birds-and-Butterflies-jigsaw-puzzles/4161-Swan-Lake/


Guies i llibres

Aves acuáticas.
Introducción a las especies ibéricas


Autor: Víctor J. Hernández

Il·lustracions: Lluís Sogorb

Editorial: Tundra
Colección: Cuadernos de Naturaleza nº 6

Format plegat: 21 x 10 cm
Format totalment desplegat: (21 x 60 cm),

Guia de butxaca, desplegable, d'introducció a les principals aus aquàtiques ibèriques i els ocells palustres i riberencs, ibèrics.

Plastificada i resistent a l'ús
amb nombroses il·lustracions y fotografies a color en làmines d'identificació de les 74 espècies més representatives, i apartats sobre com observar-les, com contribuir al seu coneixement, conservació i un mapa amb la selecció dels millors llocs d'observació, a Espanya i Portugal.

Aquesta guia ornitològica està dirigida a tots els públics i edats, amb un disseny resistent i d'ús senzill i ràpid, en el camp.
Ha estat dissenyada per introduir a persones novelles, en l'observació i identificació de les aus aquàtiques, palustres i riberenques, més comunes i típiques.
Organitzada de manera que es pugui emprar-la en cursos d'iniciació i activitats de formació, en programes d'educació ambiental, o bé per disposar d'un resum dels caràcters d'identificació, bàsics de les aus aquàtiques, palustres i riberenques, en un format de butxaca que facilita tenir-los sempre a mà.


Els ocells de Ponent


Textos:
Joan Estrada Bonell
Il•lustracions: Daniel
Olivera Aguilà
Editorial: La Mañana

Any de publicació: 1997

297 pàgines

Tapa dura

Dimensions:30,6 x 22,0 cm.

Dip. Leg. L-117/97

Actualment està exhaurit

Continguts:
Introducció.
Origen dels ocells. Característiques dels ocells. Observació d'ocells. El poblament ornític de Lleida: La terra baixa. La muntanya mitjana. L'alta muntanya. Els rius. Estanys i basses. El medi urbà. Problemàtica. Glossari. Bibliografia. Adreces. Catàleg faunístic. Índex.

Es tracta d'un llibre d'ornitologia,
no és una guia de camp! Està, exclusivament, centrat en les espècies d'aus, més típiques dels diversos ambients ecològics que hi ha a la província de Lleida, a cadascuna de les quals les hi dedica una pàgina sencera.
Presenta:
76 espècies de La terra baixa. 57 espècies de La muntanya mitjana. 20 espècies de L'alta muntanya. 12 espècies de Els rius. 31 espècies dels Estanys i basses. 10 espècies de El medi urbà. A cada espècie, se li dedica una pàgina sencera.
Molt interessant resulta la part dedicada a la problemàtica que afecta a diverses espècies d'ocells i les formes d'intentar prevenir, contrarestar o minimitzar els seus efectes sobre les aus.La fauna vertebrada de les terres de Lleida
Diversos autors
Editors: Casals F. & Sanuy D.
Editorial: Universitat De Lleida (2006)
Població:Lleida
Any: 2006
413 pàgines
Tapa dura
Dmensions: 30,5 x 21,5 cm.
ISBN 848409880X

Es tracta d'un llibre de zoologia, no és una guia de camp! Està, exclusivament, centrat en les espècies de vertebrats (peixos, amfibis, rèptils, aus i mamífers) més típics dels diversos ambients ecològics que hi ha a la província de Lleida, a cadascuna de les quals se les hi dedica entre mitja i un quart de pàgina.
Aquest llibre està escrit per especialistes en els diferents grups animals, es tracta d'investigadors que treballen a la Universitat de Lleida i a d'altres universitats de Catalunya (Universitat de Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona) i a diferents organismes de Catalunya (Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, Departament de Medi Ambient i Habitatge, etc.).
L'interès del llibre rau en que no tracta únicament de la fauna. Així en els primers capítols s’analitza l’entorn, la vegetació i el paisatge factors els quals, sens dubte, determinen la fauna que es pot trobar. En els capítols dedicats al diferents grups faunístics es tracta de llur paper en l’ecosistema i les interrelacions existents entre ells.
El lector també pot trobar una fitxa per a cadascuna de les espècies present en l’àmbit estudiat, amb la informació bàsica, un dibuix i la seva distribució geogràfica actualitzada. En les darreres pàgines, es troba un capítol dedicat als espais naturals i la gestió de la fauna on s’analitza el impacte de l’home.

Continguts relacionats: Aus (p. 173- 229), mostra un total de 182 espècies d'aus, de la província de Lleida, a cadascuna de les espècies se les hi dedica un quart de pàgina.
Mostra 51 espècies d'aus, típiques de zones aquàtiques i humides i 130 especiés característiques de
la terra baixa, relacionades amb zones de conreus, de matollar i de bosc, moltes de les quals, hi són presents a les zones d'herbassar, de bardisses i del bosc de ribera, de La Mitjana.

Plantas y animales de España y de Europa


Textos: Harry Garms.
Il·lustracions: Wilhelm Eigener.
Editorial: EUNSA (Universidad de Navarra)
Pamplona
Any: 1977
Pàgines: 384 pp.
Dimensions: 18 x 11 cm.
ISBN: 8431304561

Es tracta d'una autèntica i magnifica guia de camp, pensada per a la identificació, força precisa, de les espècies de flora i fauna, mes comunes a Europa. A la introducció (p. 2-16) dona unes nocions bàsiques de sistemàtica vegetal i animal que ajuden a tenir una bona perspectiva, global, del món vivent.

Continguts relacionats:
Bosques y selvas (aves p. 55-62). Aguas continentales (aves p. 111-117). Praderas y pastizales (aves p. 201-202). Campos parques y jardines (aves p. 250-257). Presentant, d'una forma ultra-sintètica, una dotzena d'espècies a cadascuna de les pàgines ressenyades, el que faria un total, aproximat, d'unes 264 espècies d'aus, força de les quals hi són presents en els diversos ambients que hi conté La mitjana.
Actualment, introbable en llibreries de llibre nou


Els ocells de la Plana de Lleida
Varis autors.
Editors: Jordi Calvet, Joan Estrada, Santi Mañosa, Francesc Moncasí i Jordi Solans

Editorial: Pagès Editors

Any: 2005

Lleida

528 pàgines

Tapa tova

Dimensions: 240 X 170 mm.

ISBN 9788497792387

Aquesta guia de camp,
tracta sobre tota mena d'aus típiques de la Plana de Lleida, tant les de les zones humides, com aquelles altres que són pròpies dels ambients no humits, és a dir les que habiten els nuclis humans, les zones arbrades i de matollar, les que podem trobar en els camps de conreus, de regadiu i de secà, així com aquelles que freqüenten els erms.

L’objectiu principal del llibre ha estat el de recopilar i analitzar tota la informació disponible per a cada una de les espècies d’ocells presents a la Plana de Lleida, per aixó els textes resultants són d’una extensió desigual en funció de la informació que s’ha trobat. Una part d’aquesta informació estava fins ara dispersa en diferents publicacions o treballs, alguns inèdits, però el gruix de les dades utilitzades en la el·laboració del llibre es corresponen a les anotacions que cada un dels autors recopila a les seves llibretes de camp. Aquestes dades corrien el risc de quedar oblidades i de perdre el seu valor de no poder ser analitzades en conjunt i interpretades com a complementàries entre sí, i en aquest sentit, el llibre ha estat el mitjà idoni per donar-les-hi sentit.
A banda de fer un repàs exhaustiu a la situació de cada espècie d’ocell d’aquest àmbit geogràfic, també s’ha tractat de donar al lector una visió general de l’escenari natural (vegetació) que és la Plana de Lleida, en diferents capítols introductoris, així com de l’estat de conservació dels espais naturals i les característiques i situació de la avifauna de la Plana.
Finalment, el llibre es completa amb uns capítols dedicats a la cultura popular sobre els ocells, a la seva problemàtica i conservació dins la Plana de Lleida, i a rutes o itineraris ornitològics per diferents sectors de l’àrea d’estudi (índex).

Enmig del text, s’han inserit alguns dibuixos dels ocells, en blanc i negre, i també fotografies dels ambients més representatius de la Plana, així com de diversos ocells. El capítol d’itineraris compta també amb el suport d’alguns senzills croquis per aquelles rutes que així ho requereixen.

Continguts relacionats: aus de l'embassament d'Utxesa (Torres de Segre)


Alguns altres llocs, d'internet, molt interessants, en els que els ornitòlegs, joves i no tant joves, podrien aprendre algunes coses més, sobre ornitologia i que des d'aquí es poden consultar en línia:

- Servidor d'Informació ornitològica de catalunya (SIOC)

- Cens d'ocells aquàtics hivernants a la Demarcació Territorial de Lleida (gener de 2010) Dep de Medi Natural de la Gen. de Catalunya

- Aves acuáticas reproductoras en España (Censos de 2007)

-
Fichas ornitológicas de las aves de la Península Ibérica, islas Baleares e islas Canarias. Museo Nacional de Ciencias Naturales-CSIC

- Lista de las aves de la Península Ibérica, islas Baleares e islas Canarias. Museo Nacional de Ciencias Naturales-CSIC

- Enciclopedia virtual de las aves de España. Seo/BirdLife –Fundación BBVA

- Libro rojo de las aves de España SEO (2004)

- Atlas virtual de identificación de las aves de Aragón

- Guía de Aves de las Cinco Villas (Huesca) llibre en PDF de 287 pàgines, en color

- ATLAS DE. IDENTIFICACIÓN DE LAS. AVES DE ARAGÓN. NO PASSERIFORMES. llibre en PDF de 210 pàg. en color

- Veus i cants de las aus europees

- Observacions dels ocells en la ma durant les tasques d'anellament

- Identificació de plomes, soltes, d’aus europees

- Identificació de cranis d’aus europees, trobats al campNo hay comentarios:

Publicar un comentario