miércoles, 11 de enero de 2012

Previsions d'efemèrides ambientals socials pel mes de gener

per Heracli ASTUDILLO POMBO, Departament de Medi Ambient i Ciències del Sòl. Universitat de Lleida


Algunes efemèrides ambientals, socials, pròpies del mes de gener


Les anomenades "efemèrides" són commemoracions, relacionats amb algun esdeveniment natural o social, poc comú i de certa importància per la societat que el te en compte i que es repeteixen seguint cicles temporals, relativament grans: mensualment, anualment, bi-anualment etc., aquestes celebracions es fan amb la finalitat de donar-li notorietat i memorabilitat dins de la comunitat social. Aquests fets, naturals o socials memorables i els dies o èpoques de l'any que els hi són dedicades, sovint comporten celebracions socials més o menys importants, de tipus civil, religiós i/o festiu, dedicades a rememorar, aquells fets extraordinaris, concrets, d'origen naturals o social, constatables físicament o històricament i de vegades totalment o parcialment imaginaris, però que aquella comunitat social els pot considerar absolutament certs i històrics...
La categoria i els dies de celebració de les diferents efemèrides, son acordats per consens social, a proposta de determinades autoritats que es consideren especialitzades o molt enteses en la matèria corresponent.

Les efemèrides naturals més antigues són les efemèrides astronòmiques, relacionades amb els moviments i posicions del astres al firmament diürn o nocturn, altres efemèrides naturals serien les relacionades amb diversos fenòmens naturals relacionats amb la supervivència i/o l'economia, humanes, com p.e.: l'arribada del canvis climàtics i meteorològics estacionals, l'inici de les migracions animals, les diverses etapes dels cicles vegetals i animals, així mateix com les diverses etapes dels cicles agraris i ramaders, pesquers i forestals, etc. que són una mena d'efemèrides naturals que es deurien començar a tenir en compte ja a la prehistòria i, que moltes d'elles, s'han mantingut fins els nostres dies.

També n'hi ha efemèrides socials que poden ser molt antigues o molt modernes. Hi ha efemèrides històriques, relacionades amb fets o personatges realment històrics o pseudo-històriques relacionades amb fets o personatges llegendaris, totes dues són rellevants per fomentar la identitat, la cohesió i l'autoestima de la societat que els commemora.
A més a més, existeixen les efemèrides religioses, relacionades amb fets d'un grau de certesa històrica molt variable i que moltes vegades semblen absolutament improbables i totalment llegendaris, però que han donat origen a una multitud de grans i petites festivitats religioses commemoratives que tenen assignats uns determinats dies de l'any i que constitueixen el santoral o calendari religiós catòlic.

Les efemèrides ambientals són, com totes les demés, un invent social, però de creació molt recent, doncs són posterior al 1950 ja que abans no hi havia consciencia de que calgués protegir el medi ambient, entre altres raons perquè no estava tan amenaçat com aquestes darreres dècades.
Les efemèrides ambientals dedicades a rememorar, anualment, determinats aspectes concrets, relacionats amb diverses problemàtiques ambientals que posen en perill la conservació del medi natural o humanitzat, dels seus recursos renovables i no renovables, però també posen en risc la salut, l'economia o la pau humanes. El tema commemoratiu i el dia de celebració de l'efemèride ambiental, acostuma a ser acordat en el si de les Nacions Unides o de certes institucions delegades (UNESCO, PNUMA, OMS, FAO, OMM, etc.), però també pot haver estat determinat per governs supra-nacionals (OIA, OEA, UE, etc.), per governs nacionals, autonòmics o, fins i tot, per organitzacions conservacionistes.


A Espanya i Ibero-amèrica el 6 de gener es celebra el "Dia de Reis",

Finalitzant el llarg període de disbauxa consumista, distribuït al voltant d'una important festivitat pagana-religiosa: solstici d'hivern-Nadal, una festivitat pagana: Nit Vella-Cap d'Any i una festivitat religiosa-lúdica: Dia de Reis. Període iniciat a finals de novembre i conclòs aquest dia de principis de gener caracteritzat per la major concentració i magnificació anual del luxe i del consumisme energètic, alimentari, etílic i suntuari o de la producció de deixalles... bastant lluny de l'exemple d'algú que va nàixer en un pesebre i va practicar l'austeritat i l'autocontrol, durant tota la seva curta vida i al que, insensatament, es pretén honorar aquest dies festius, fent apologia de la insostenibilitat d'un estil de vida, 
miserablement, insolidari i hedonista i contribint a ampliar i aprofundint la ja enorme "petjada ecològica" familiar, característica dels països, anomenats "rics"...

Consumòpolis 7, el joc interactiu de "la ciutat del consum responsable", per jugar, prémer aquí


A Espanya i Iberoamèrica el 26 de gener 
es celebra el "Dia Mundial de l'Educació Ambiental".

Aquesta efemèride no és mundial, oficialment, doncs no ha estat proposada, ni ha sigut oficialitzada per cap organisme internacional competent, sorgint la idea de realitzar aquesta commemoració de diferents Ong's espanyoles i ibero-americanes que van proposar, de forma no oficial, dedicar aquest dia l'Educació Ambiental que es fa a tot el món.
Es celebra per a promoure l'educació permanent de la societat per tal d'aconseguir assolir i mantenir unes relacions humanes vers el seu entorn, natural i social, menys agressives o abusives, més solidaries i generoses, menys destructives i irreflexives, més respectuoses i més responsables.


"Descobrint l'ós bru del Pirineu" 

És un joc d'educació ambiental per a escolars d'educació primària, d'accés lliure i gratuït, per Internet, que dóna a conèixer els elements bàsics de la biologia i conservació de l'ós bru del Pirineu, de manera fàcil i lúdica. El joc està dividit en 3 parts:

1-Pantalla d'introducció: Un infant entra a un Centre d'interpretació de l'ós bru i mitjançant un vídeo rep una primera informació sobre l'espècie


2-Pantalla de rastres: L'infant ha de trobar els rastres de l'ós. Hi ha 5 rastres correctes i 10 que són d'altres animals. Quan troba un rastre l'agent rural li verifica si són d'ós o no.


3-Pantalla de gestió: L'infant ha de participar en la gestió de l'ós com si fos un agent rural, eliminant els perills i prenent mesures per afavorir la convivència amb l'home.
Per juga-hi premeu aquí

Dia Escolar de la No-violència i la Pau
, conegut també com el Dia Internacional de la No-violència i la Pau, es celebra el 30 de gener

Es celebra per a promoure l'educació permanent de la societat per tal d'aconseguir assolir i mantenir unes relacions humanes basades en la concòrdia, la tolerància, la solidaritat, el respecte als drets humans, la no-violència i la pau.
Aquesta mateixa filosofia i principis de relació, caldria fer-la extensiva, també, al món natural en el que vivim immersos, la conservació del qual, necessitem, profundament, ja sigui psicològicament, com aliment inconscient de l'esperit i estimul de la capacitat creativa, ja sigui fisiològicament, com a font imprescindible de tots els nostres nutrients bàsics i fluids vitals.

Els humans hauríem de "fer la pau" amb les feres salvatges? 

Vist amb "ulleres mentals" de naturalista científic, realment,
el llop és tant dolent e innecessari com el pinten les narracions antropocèntriques i anti-animalistes tradicionals? Són necessaris els llops per a conservar la biodiversitat i la qualitat ambiental del paisatge? Podrien el llops generar beneficis econòmics, a través del turisme naturalista?


Per jugar-hi cal prémer sobre les imatges


El joc del llop: Fulls de treballs:No hay comentarios:

Publicar un comentario