martes, 6 de noviembre de 2012

Día Mundial del Turismo Responsable

per Heracli ASTUDILLO POMBO, Departament de Medi Ambient i Ciències del Sòl. Universitat de Lleida


Turistes irresponsables.  
Alerta! Arriben els vàndals moderns, armats amb dòlars, euros, rubles o iuans!


Cada dia que passa es fa més evident que el turisme és una activitat amb importància econòmica, més i més influent sobre l'economia de qualsevol país del món. Molt especialment per les regions i els països menys desenvolupats tecnològicament i industrialment, com és el cas de molts països del Tercer Món i certes regions i comarques marginals del Primer Món, pel fet d'haver conservat paisatges molt naturals, espècies animals rares o/i costums ancestrals.

Cartell informatiu sobre Turisme fotogràfic de Natura, mal entès i pitjor practicat, que causa un gran estrès i accidents, en la fauna salvatge que fuig espantada d'un artefacte que vola a baixa alçada
Imatge: http://www.flickr.com/photos/planeta/2746142363/

Però tota activitat humana amb finalitat o repercussions econòmiques, acostuma a ser-ne causa d'impactes ambientals que afecten el patrimoni natural i/o social de la comunitat que acull els turistes. Els efectes perniciosos del turisme, resulten especialment greus quan els visitants són massa nombrosos, poc informat o/i poc respectuosos amb amb els valors propis del medi natural i social que visiten i, sobre tot quan a la massificació se li afegeix la freqüentació és excessiva, que impedeix la normal regeneració del medi alterat.

Els impactes o repercussions negatives es produeixen perquè la càrrega de visitats i el tipus d'activitats, resulten excessives per a la capacitat d'acollida, normal i natural, de l'espai de pràctica turística. 

Logo promocional de la certificació oficial de la sostenibilitat de les ofertes turístiques
Imatge: http://www.revistautopia.com/articulos.aspx?idarticulo=160

Es pot incrementar la capacitat d'acollida del lloc visitat amb la (in)formació del turistes i dels diversos sectors implicats en el negoci turístic, però sobretot regulant les activitats, en funció de la seva agressivitat ambiental, i seleccionant els territoris, en funció de la seva resistència i capacitat de càrrega front determinades formes de turisme i d'activitats turístiques


Representació sarcàstica de diverses formes de l'explotació que sobre la població local, exerceix una part dels visitants, els més irresponsables i més impresentables
Imatge: Turismo salvaje

Els impactes del turisme poden resultar positius per a la comunitat social, millorant l'economia local i les vies de comunicació, però també negatius, degradant el medi natural, suplantant tradicions, alterant costums, transgredint normes, etc. Són els impactes negatius els que poden "acabar matant la gallina dels ous d'or", és a dir, destruint, devaluant o pervertint els primitius recursos naturals o i valors culturals que, inicialment, resultaven tant atractius pels primers turistes. Un cop destruïts els primitius recursos i valors que eren els principals atractius, una solució és oferir incentius complementaris o crear nous atractius que puguin resultar interessants per turistes menys refinats o menys especialitzats. Un bon exemple d'aquesta mena de mala solució, és la que es va implantar, ja fa anys, per tot el litoral mediterrani, un cop destruïts els pobles i ports de pescadors artesans, cobertes totes le platges, abans verges, de "tumbones", para-sols i turistes-massa, transformat l'antic "skyline" rural en un d'hiper-urbà i les aigües, abans blaves, netes i plenes de pesca, en una bassa plena greixós filtre de protecció solar
 
Platja espanyola, al mes d'agost, saturada de banyistes...
Imatge: Destinos turísticos obsoletos

La formula meravellosa però no secreta que es va aplicar per solucionar el problema de degradació ambiental, va ser l'anomenada 5S (sun, sea, sand, sex and spirit), aquesta és la formula que ha donat tan bons resultats a les zones turístiques del litoral mediterrani espanyol i català, arrasades pels primers 20 anys de turisme salvatge i massiu.

Vídeo promocional de l'agencia de viatges, holandesa, X-TRAVEL, clarament, orientat a captar l'atenció de clients joves, sector del mercat en el que s'han especialitzat i on capta els seus principals clients, bàsicament, nois que desitgen trobar, en arribar al seu destí turístic, les cinc esses: Sea, Sun, Sand, Sex and Sprit. 

Hi ha persones que, sempre que poden, manifesten les mateixes actituds i conductes que practiquen en el seu país d'origen, quan practiquen el turisme, ja sigui perquè el país d'acollida és massa tolerant amb els brètols, per necessitat econòmica i ho permeten quasi tot o bé perquè no hi ha els sistemes de control necessaris, per causes semblants.

Si es vol conservar el patrimoni natural d'un indret i protegir el patrimoni cultural d'una comunitat social, quan aquests dos recursos són de gran valor i, per tant, constitueixen el principal atractiu per atreure visitants, cal plantejar usos del territori d'impacte mínim o de baix impacte, legislar per a que les activitats permeses siguin respectuoses amb l'entorn natural i social, controlar el compliment de les normes reguladores i sancionar l'incompliment de forma ràpida i ferma... és a dir s'ha de fer el contrari del que s'ha estat fent, habitualment, fins ara.

Sarcàstica representació gràfica de com, un cop ha estat destruït l'hàbitat de la fauna salvatge, seria possible que els ecoturistes poguessin continuar observant la fauna autóctona.


L'única forma de turisme que, avui dia, pot ser considerada com a responsable, és el turisme respectuós amb la preservació de la naturalesa i els drets de les persones que habiten el lloc visitat, es a dir, el turisme sostenible7 de novembre: Día Mundial del Turisme Responsable

Aquesta diada internacional, promoguda i acordada per diverses organitzacions conservacionistes i per empreses de diversos sectors i serveis turístics, encara no reconeguda per la ONU, és recolzada per l'Organizació Mundial del Turisme (OMT en anglès UNWTO),


Logo animant als viatgers potencials a comprar productes turístics sostenibles, relacionats amb el programes de promoció del Turisme Responsable
Imatge: http://www.icrtourism.org/responsible-tourism-buy-it/

 El turisme responsable no apareix com un tipus o model de turisme específic, sinó com un moviment de renovació del sistema actual d'explotació turística dels territoris que tenen algun atractiu per el habitants del països industrialitzats:
 

a-   que busca establir models de desenvolupament turístic sostenibles i específics per a cada zona de destinació, per la qual cosa s'han de tenir en compte les seves variables socials, econòmiques i mediambientals;
 

b-     que denuncia els impactes negatius que el turisme comporta o pot comportar en les societats amfitriones, així com la imatge distorsionada que els visitants poden fer-se de la realitat que han anat a conèixer;
 

c-     que valora i reclama la responsabilitat de turistes, tour-operadors, amfitrions i institucions públiques a l'hora d'afavorir models turístics sostenibles

Logo de los premios a las iniciativas de Turismo Responsable, en l'Àsia relacionades amb la l'observació i conservació de la naturalesa i de la vida  salvatge
Imatge: http://www.muchbetteradventures.com/news/view/454/wild-asias-responsible-tourism-awards-are-open-for-applicationsDins de l'estat espanyol hi ha una organització especialitzada en l'estudi dels fenòmens turístics, preocupada per coneixer i divulgar les diverses estratègies i mesures que és possible aplicar, en diverses situacions per tal d'aconseguir la prevenció dels seus impactes sobre el medi i la comunitat humana, afectats, és el Centro Español de Turismo Responsable (CETR)

Logo del Centre Espanyol de Turisme Responsable (CETR)
Imatge: Jornada de Turismo Responsable, FITUR 2012Logo dissenyat per a la diada d'aquest any, el 2012
Imatge: http://www.allaboutshipping.co.uk/2012/06/20/suppot-grows-fro-wtm-responsible-tourism-day/

Algunes lectures recomanades als adults que estiguin interessats en aquest tema:

Senzill esquema representant les qualitats de sostenibilitat que ha de tenir la pràctica del turisme per a que resulti de tipus responsable  
Imatge: http://www.localtravelmovement.com/2124/another-way-to-travel-is-possible-discover-sustainable-and-responsible-tourism/


Vademecum del Turista Responsable  
"No exiten viajeros irresponsables, sólo existen viajeros mal informados". 
Para que puedas informarte, minimamente, de como hacer bien las cosas cuando viajes, aquí tienes unas cuantas definiciones y recomendaciones para que no tengan que decir de tí que eres un turista irresponsable y un visitante indeseable.


 Turismo responsable, sostenibilidad y desarrollo local comunitario,
 

Libro digital coordinado por los profesores de la UCO, Manuel Rivera Mateos y Luis Rodríguez García y en el que han colaborado numerosos profesores universitarios, investigadores, empresarios, profesionales y representantes de ONGs especializados en la materia.
Si quereis consultarlo, podéis descargarlo aquí.


Vídeos promocionals de la diada mundial que promou les modalitats de Turisme Responsable:
No hay comentarios:

Publicar un comentario