domingo, 21 de octubre de 2012

Día Mundial de l'Acció Climàtica

per Heracli ASTUDILLO POMBO, Departament de Medi Ambient i Ciències del Sòl. Universitat de Lleida


El Clima i la vida quotidiana

Sovint es diu que hi ha llocs amb un bon clima i d'altres amb un de dolent, però si s'analitzen aquestes dues afirmacions, demanant-hi algunes explicacions als nostres interlocutors, de seguida ens adonarem que, en molts casos, es tracta de preferències personals, doncs hi ha persones a qui els agraden les temperatures altes o viceversa, el mateix passa amb la humitat de l'aire, amb la intensitat del vent o de la calma, amb la intensitat de la claror de la llum solar, etc. El mateix passa amb les estacions, hi ha preferències personals per a tots el gustos.... 

Plenitud humana amb un medi ambient, físic que sigui favorable al desenvolupament físic, mental i espiritual del ondividus
Imatge: http://www.ecured.cu/index.php/Clima_y_salud

La Bioclimàtica, és un terme que està relacionat amb dues disciplines, ben diferents, la Medicina (Climatologia mèdica) i l'Arquitectura, (Arquitectura bioclimàtica) i per tant, representa conceptes molt diferents. 
En el cas de la Climatologia mèdica, es tracta de veure com els factors atmosfèrics, característics d'un determinat tipus de clima, poden arribar influir, decisivament, de forma positiva o negativa en la salut humana, en general, o sobre certes patologies, es a dir, com un determinat tipus de climatologia pot beneficiar o perjudicar a les persones que pateixen determinades malalties. 
En el cas de l'Arquitectura bioclimàtica, es tracta de dissenyar edificis i habitatges ben adaptats a la climatologia específica del lloc geogràfic on s'han de construir, per a que la seva capacitat d'acolliment proporcioni el màxim de confort i salubritat als seus ocupants i per a que el seu funcionament sigui el màxim d'eficient i d'econòmic, possible.


Variacions climàtiques geogràfiques
 
Tothom deu ser conscient que el nostre planeta està dividit en zones o regions climàtiques, distribuïdes en funció de la latitud i de l'altitud, amb algunes excepcions, de manera que en funció de les condicions atmosfèriques locals, favorables o perjudicials per a la Vida, cada lloc del planeta gaudeix o pateix un determinat tipus de clima. 
Les especials condicions climàtiques de cadascuna de les regions geogràfiques, determina quines són les especies vivents que hi poden viure en unes condicions òptimes, satisfactòries, precàries o que no hi poden viure. 
Catalunya, pertany a la regió climàtica temperada, varietat mediterrània, dintre de la qual hi ha diverses variants: litoral, continental, de muntanya i d'alta muntanya, si heu fet turisme us haureu adonat de les principals característiques climàtiques però també de les seves influències sobre la meteorologia, el paisatge, els conreus, la ramaderia, l'arquitectura, l'indumentària, els costums socials... és a dir que també influeix de forma decisiva sobre la cultura i la qualitat de vida, humanes.

Distribució mundial dels diversos tipus de climes 
Imatge: http://www.madrimasd.org/blogs/universo/2007/12/07/80472

 La majoria de les regions climàtiques són ben aptes per a que la societat humana hagi pogut instal·lar-se i progressar econòmicament i culturalment, amb més o menys facilitat.  Tant sols hi ha tres regions, extremadament adverses a la vida humana i que són refractaries a la instal·lació de les comunitats humanes que no estiguin, altament, adaptades a les condicions que imposen, es tracta de les regions extremadament fredes, com són les polars i àrtiques i les regions extremadament àrides com són les regions desèrtiques, cal disposar d'una cultura molt especialitzada per extreure recursos vitals, en unes condicions tan poc favorables. 


Variacions climàtiques històriques

La Terra, el nostre planeta, és l'únic del sistema solar que presenta un clima global apte per a l'aparició de la Vida, la diversificació, el desenvolupament i el manteniment d'infinitat d'organismes vivents, entre tots ells, també el de la nostra espècie. Gràcies a la Paleoclimatologia, avui dia sabem que el clima terrestre global, no ha estat sempre temperat, tal com és en l'actualitat, des de l'última glaciació i durant els últims 12.000 o 13.000 anys, fins ara mateix, sinó que hi ha hagut mil·lennis de predomini del clima àrtic o de mil·lennis de predomini del clima tropical o equatorial, durant els quals el predomini o la desaparició de les diverses formes de la flora i la fauna, era conseqüència de la seva capacitat d'adaptació a les condicions climàtiques imperants.
Gràcies a la Paleobiologia, també sabem que la fauna i la flora, en aquelles èpoques molt més càlides o molt més fredes que en l'actualitat, era força diferent de la que hi ha a l'actualitat en les diverses regions geogràfiques del planeta, de manera que a més a més de l'existència d'unes espècies ben diferents a les actuals, les espècies equivalents tenien també una distribució geogràfica molt diferent, en funció de les condicions climàtiques.

Esquema en que es representa de forma molt senzilla la gran influència que el clima té sobre l'ecologia i sobre el planeta
Imatge: http://es.123rf.com/photo_9037672_crucigrama-de-clima-de-ecologia-3d-sobre-fondo-blanco.html

Els grans canvis climàtics globals causen grans commocions ambientals que condueixen a l'extinció ràpida de les espècies gens adaptades i de les menys adaptables, també provoquen migracions en massa dels animals i el desplaçament dels vegetals que es poden desplaçar cap a les zones de clima favorable. La pressió climàtica i ambiental, també produeix la selecció natural, favorable, de les poblacions modelables i desfavorable de les espècies no modelables biològicament...ni tecnològicament

Forma sarcàstica de representar una situació i evolució climàtica que resulta dramàtica per al món animal, concretament, per la fauna àrtica, representada per l'os polar, un animal emblemàtic
Imatge: http://calentamientodam.blogspot.com.es/2012/05/consecuencias.html


Variacions climàtiques culturals

Una gran part dels climatòlegs, científics ambientals i totes les organitzacions ambientalistes, alerten de les negatives conseqüències climàtiques que pot tenir la crema massiva de grans quantitats de combustibles fòssils, situació que pot provocar canvis, més o menys grans, sobre l'actual clima temperat terrestre, desplaçant-lo cap un altre de característiques més o menys càlides que l'actual, per efecte de la potenciació de l'Efecte Hivernacle que pot afavorir l'augment de la concentració de CO2 en l'Atmosfera terrestre. 

L'IPCC (Grup Intergovernamental sobre el Canvi Climàtic), en els seus informes quinquenal, anuncia un increment global de 2ºC a 4ºC, cap a finals del segle XXI, si no canvia l'actual ritme de contaminació atmosfèrica, amb Gasos d'Efecte Hivernacle. Aquestes modestes xifres que, a primera vista, poden semblar molt poca cosa com per preocupar-se d'elles, podem provocar canvis ambientals molt importants i de conseqüències transcendentals per a la meteorologia, la flora i la fauna...i en conseqüència per a l'economia, la salut i la seguretat humanes...
 
Imatge esquemàtica en la que es representen contraposats els efectes positius de l'Efecte Hivernacle Natural (esquerre) i els efectes negatius de l'Efecte Hivernacle Cultural o Antròpic (dreta)
 Imatge: http://www.taringa.net/posts/noticias/5352083/El-Calentamiento-Global-_un-problema-que-nos-afecta-a-todos_.html

Cal tenir present que els canvis climàtics globals, persisteixen durant milers d'anys i que ni la ciència, ni la tècnica podran fer res per anular-los, en tot cas podran mitigar lleugerament els efectes sobre les classes benestants d'aquells països que per ser "rics" puguin invertir xifres astronòmiques en tecnologia de resistència climàtica i en biotecnologia d'adaptació dels recursos biològics a les noves condicions càlides. Les futures generacions dels països pobres i les classes desfavorides, del Primer Món, patiran amb rigorositat extrema la duresa de les noves condicions ambientals del segle XXII

Forma humorística de representar una situació actual problemàtica de conseqüències dramàtiques per a les futures generacions humanes
Imatge: http://www.dforceblog.com/2009/09/08/nuestro-planeta-tierra-y-el-calentamiento-global/fotos-tierra-calentamiento-global3/El major repte de l'Humanitat

La situació climàtica actual i la seva tendència d'evolució climàtica és tan clara que, en l'actualitat, els científics climàtics no parlen d'evitar l'Escalfament Global sinó que parlen de frenar l'Escalfament Global i de mitigar els seus efectes més traumàtics, es a dir, que sent ja inevitable, del que es tracta es d'aconseguir que no sigui tan sobtat, ni tan perjudicial per a la Humanitat, cal que quan hi arribi ,trobi a la societat preparada per afrontar els seus efectes, més greus, sobre la salut, l'alimentació i l'economia de la Humanitat, per mitjà de canvis culturals i tecnològics adaptats a les noves condicions. 

Solament, les corporacions industrials que s'engreixen econòmicament de l'explotació dels recursos energètics fòssils, com són el carbó, el petroli i el gas natural, o de les tecnologies que els fan servir, tracten de confondre l'opinió pública, d'intoxicar els polítics honestos i de subornar els corruptes, dient que l'Escalfament Global és una falsedat inventada pels científics xiflats i pels ecologistes. De vegades, disposen d'informes favorables als interessos del seu negoci, signats per alguns científics a  sou d'aquestes corporacions que fins i tot suggereixen que l'escalfament, en cas d'arribar a produir-se, resultarà beneficiós per a la humanitat o que no cal preocupar-se perquè arribat el moment crític, la ciència i la tecnologia podran resoldre l'assumpte i els països continuarem vivint tan "feliços" i despreocupats com fins ara...i que per tant, de moment, no cal invertir diners privats, ni públics en la recerca i el desenvolupament de Tecnologies alternatives per l'aprofitament de les Energies renovables, ni en polítiques industrials ni socials d'Estalvi i d'Eficiència energètica, ni de prevenció de emissions de Gasos d'Efecte Hivernacle...24 d'octubre: Dia Mundial de l'Acció Climàtica


350.org es una organización ecologista internacional,1 2 3 dirigida por Bill McKibben,4 con el objetivo de crear un movimiento de base global para reducir las emisiones5 de dióxido de carbono (CO2)6 y prevenir el cambio climático. 350.org toma su nombre de la investigación del científico de la NASA James E. Hansen, quien propuso en un artículo de 2007 que 350 partes por millón (ppm) de CO2 en la atmósfera es un límite máximo seguro7 para evitar un cambio climático imparable.8 9 10 11 12 El nivel actual es de 389 ppm de CO2, un incremento de casi el 40% respecto de los niveles anteriores a la revolución industrial de 278 ppm.13 14 15 En 1988 la atmósfera de la Tierra sobrepasó la marca de las 350 ppm,16 mientras que las emisiones por cápita de CO2 aumentaron.17 18 El grupo sostiene que organizó el día de acción política más extendido del mundo el 24 de octubre de 2009, informando de 5.245 acciones en 181 países.19 20

Acció pública, per cridar l'atenció pública cap el problema de l'Escalfament Global, per l'emissió atmosfèrica de grans quantitats de CO2 i del paper que poden tenir els ciutadans concienciats i actius, sobre les decisions polítiques i en la prevenció dels efectes
Imatge: http://ecorina.blogspot.com.es/2009/10/dia-mundial-de-la-accion-climatica-tods.html


Vídeos: 

Porque el mundo necesita saberlo (Because the world needs to know ) 350.org:
En todos los rincones del mundo... (In every corner of the globe...) 350.org:
Algunes lectures, recomanables, pels adults:


Libro Blanco “Juntos por la salud, un planteamiento estratégico para la UE”.pdf 156.21 KB
Informe del Parlamento Europeo “2050: El futuro empieza hoy – Recomendaciones para la futura política integrada de la UE en materia de cambio climático”.pdf 486.69 KB

No hay comentarios:

Publicar un comentario