viernes, 3 de febrero de 2012Zones humides catalanes


Les zones humides són uns dels ecosistemes més diversos i rics biològicament però, alhora, particularment fràgils i vulnerables. Cal, doncs, conèixer les seves característiques principals per fomentar-ne una gestió adequada


Inventari de zones humides catalanes

Fonaments jurídics de l'inventari català

Procés d'identificació de les zones humides catalanes


Fitxes descriptives:

El Besòs

El Fluvià

El Francolí

El Gaià

El Garona

El Llobregat

El Ter

La Muga

La Noguera Pallaresa

La Noguera Ribagorçana

La Sènia

La Tordera

L'Ebre

Riera de la Bisbal

Rieres de la Costa Brava

Rieres Meridionals

Riera de Ribes

El Foix

- El Segre

Enllaços relacionats  

Fitxes descriptives de les zones humides de la conca del SegreFitxes tècniques de les Zones Humides de la Conca del Segre

Zones humides: Descripció general. Concepte de zona humida

 i tipologies considerades. Criteris d'identificacióMapa 1:500.000 de l'inventari de Zones Humides de Catalunya

Proposta d'inclusió de noves zones humides catalanes 
a la Convenció Ramsar

No hay comentarios:

Publicar un comentario