martes, 28 de diciembre de 2010

PRESENTACIÓ

Engegant una nova versió d'un vell projecte...

Les noves tecnologies de la informació, com sòn internet, el correu electròni i els blocs, ara disponibles a tot arreu i accessibles per a molta gent, ens permeten beneficiar-nos de unes noves formes de comunicació, informació i unes noves condicions d'autoformació que eren totalment imposibles i impensables fa uns pocs anys endarrere.
Volem aprofitar la gran oportunitat que representen les TIC ara disponibles, per recuperar un vell projecte de formació ambiental, centrat sobre els recursos naturals i les problemàtiques específics de La Mitjana de Lleida que no havíem pogut possar en marxa, anys en darrere, per existir en aquell temps diverses condicions adverses i importants limitacions de comunicació que féren inviables les estratègies i les tàctiques ideades per a portar a la pràctica el projecte que materialitzava una sèrie d'idees estructurants.

Amb aquest bloc personal, dedicat a un espai, tan concret, com és el parc municipal de La Mitjana de Lleida, volem donar a conèixer una sèrie d'aspectes científics, ecològics, geogràfics, històrics i educatius que en, general, resulten poc coneguts. També volem suggerir algunes activitats pràctiques d'observació i interpretació naturalística per obtenir resultats propis, o activitats d'anàlisi i de reflexió de dades ecològiques de la realitat propera, que facilitin una millor identificació dels diversos tipus d'agents humans que actuen en aquest medi i una clara comprensió dels factors socials i naturals que influeixen, positivament o negativament, sobre el correcte ús i funcionament d'aquest medi, més o menys humanitzat que és tan proper a la ciutat de Lleida.
Malgrat les reduïdes dimensions de l'espai (90 Ha), constitueix un sistema socio-natural molt complex en interaccions, però en el que es poden buscar situacions relativament senzilles i molt exemplars, per tal de que es pugui identificar, sense massa dificultat, una sèrie d'elements que hi són presents, l'existència de relacions i interaccions que resulten capdals, per el bon o mal funcionament d'aquest espai seminatural.
Tots aquests objectius que són bàsicament educatius y sense una orientació d'aplicació directa al medi escolar, estan plantejat amb la pretensió de que una gran part del lectors i lectores que passin per aquest bloc, puguin millorar la seva informació i formació ambiental general, adquireixin una major i més clara percepció de la influència, positiva o negativa, que per a la conservació d'aquest espai (sòl, flora, vegetació, fauna, paisatge, equipaments, serveis, convivencialitat, satisfacció de l'experiència, etc.) poden arribar a tenir les conductes i comportaments del seus usuaris humans, seguint cadenes de causa-efecte, de vegades no massa ben conegudes o poc aparents.
Tots aquests objectius de sensibilització i educació ambientals, pretesos per l'autor, dirigits a la majoria dels/les usuaris/es d'aquest bloc, esperem promoure'ls correctament i facilitar-hi el seu assoliment, lliure i voluntari, a traves de les variades propostes d'activitat, suggerides des de les seccions: "Informació i formació ambiental" i "l'Observatori naturalista".

També pretenem recuperar i divulgar "la petita gran història" d'aquest espai i del seu entorn, per mitjà de tres seccions força especialitzades temàticament, però relacionades geogràficament, per la seva vinculació directa amb l'espai de La Mitjana de Lleida, una d'aquestes seccions temàtiques és "l'Hemeroteca", dedicada a mostrar les noticies relacionades amb l'espai, aparegudes en la premsa local i regional, la segona secció és "Imatges antigues" que inclourà representacions gràfiques de la zona procedents de cartografia i fotografies, més o menys antigues.
La tercera secció és "Articles cientificotècnics", generalment, relacionats amb els inicis del projecte de protecció d'aquest espai periurbà o amb el procés de transformació i restauració per a convertir-lo en parca urbà. Els continguts, d'aquesta secció resulten, generalment, molt més densos i llenguatge més complicat, però que permet conèixer els fonaments científics i els procediments tècnis, amb que es recolzaven les peticions ciutadanes de protecció legal, gestió assenyada i utilització pública per aquesta part del territori municipal que és una oportunitat impagable de recreació, educació i convivència pels habitants de la ciutat de Lleida i molt especialment dels habitants del barri de Pardinyes.

No hay comentarios:

Publicar un comentario