viernes, 28 de octubre de 2011

Restauració popular dels bosc de ribera

per Heracli ASTUDILLO POMBO, Departament de Medi Ambient i Ciències del Sòl. Universitat de Lleida

Si heu visitat el parc de La Mitjana, recentment, i feia temps que no hi anàveu, us haurà semblat que està molt bé, comparant-lo com estava fa uns anys endarrere, també us haureu adonat de que si l'aspecte i condicions generals han millorat molt, la zona de Pardinyes, és la que ha canviat més i a millor, amb les instal·lacions i serveis que ofereix als visitants, amb les feines de control, neteja i manteniment, etc.
Però observada, atentament, amb ulls de naturalista, es fa evident que encara hi ha molta feina a fer i moltes coses a millorar
, especialment, en algunes de les zones anteriorment més degradades per les antigues activitats humanes. També que encara hi han força espècies vegetals invasores que s'han d'eliminar. Però està clar que canviar la realitat a millor, necessita el seu temps, la seva voluntat política, els seus diners i la seva sensibilitat i pressió ciutadanes.

Plantada popular d'espècies autòctones, constituents, del bosc de ribera

Dissabte, 29 d'octubre del 2011, a les 11 h. del matí, trobada al Centre d'Interpretació del Parc de la Mitjana, de Lleida

Des de l'any 1997, l'Associació Hàbitats, ve desenvolupant de forma activa l'anomenat Projecte Rius, promovent una Jornada anual, dedicada a la plantació popular d'espècies vegetals, autòctones, constituents dels boscos de ribera de tota Catalunya. Es tracta d'espècies vegetals, herbàcies, arbustives i arbòries, que són característiques dels boscos riberencs, existents a les diverses comarques catalanes. Aquesta mena de bosc constitueix una franja vegetal, protectores de les ribes, a les vores de tots els cursos i masses d'aigua permanents. La campanya Planta’t té per objectiu sensibilitzar la ciutadania sobre les problemàtiques del bosc de ribera i la importància de la seva conservació. Per aquests motius, aquesta jornada consistirà en la neteja, si cal, del terreny a revegetar, l’extracció d’espècies invasores i, seguidament, la plantació d'hidròfits, arbres i arbustos, propis del bosc de ribera i d’helòfits, herbes i petits arbusts, de les zones inundades permanentment o temporalment.

Families participants en una jornada de Planta't, amb els cubells de brossa recollida en les tasques de neteja.
Imatge:
http://picasaweb.google.com/116056366814596071911/PlantaT2010BiguesIRiells

La jornada pren una caire reivindicatiu i participatiu, sota el lema: “
Els ciutadans voluntaris, ajudem a recuperar el bosc de ribera, del nostre municipi”.

La intenció de l’Associació Hàbitats és aconseguir que aquesta jornada de recuperació del bosc de ribera se celebri de manera simultània a diversos indrets de Catalunya, per tal que el conjunt de les accions gaudeixi d’una major repercussió i contundència.
L'organització, local, de l'activitat, corre a càrrec dels ajuntaments dels municipis que s'hi vulguin sumar al projecte de restauració popular de les zones de bosc de ribera i vulguin aportar els suports necessaris per a dur a terme el programa d'aquesta jornada de participació ciutadana en activitats de voluntariat ambientalista.

Grup d'escolars, d'Educació primària, del Segon Cicle, comandats per la seva mestra, fent una plantada de plançons d'arbres de ribera

Imatge:
http://xarxanet.org/ambiental/noticies/plantat-recuperem-el-bosc-de-ribera


L'any 2011 es vol dedicar, molt especialment, a incidir en la neteja i restauració dels boscos de ribera dels municipis catalans situats en la la conca de l'Ebre.
A la ciutat de Lleida, es posarà en pràctica el programa d'activitats de Planta't, el dissabte, 29 d'octubre del 2011, a les 11 del matí al Centre d'interpretació del Parc de la MitjanaAssociació Hàbitats:

Associació Hàbitats és una entitat sense ànim de lucre creada el 1997 amb l’objectiu de fomentar l’apropament de les persones a l’entorn natural, convertint-les en protagonistes de la conservació del territori.
Per tal de complir aquesta missió, l’Entitat empra eines i estratègies com l’educació ambiental, el voluntariat i la participació social, eixos fonamentals que orienten tots els projectes i iniciatives sota la premissa: conèixer, compartir i conservar.

En aquest sentit,
els objectius de l’associació són els següents:

1. Treballar per a la protecció i millora de la qualitat del nostre entorn natural i cultural a través de projectes demostratius implicant al conjunt de la societat.
2. Conscienciar a la societat a través de la importància d’adoptar unes actituds encaminades a la millora de la qualitat dels ecosistemes.

3. Apropar la ciutadania a través de l’educació ambiental a l’entorn natural, desenvolupant actuacions i projectes participatius per a la conservació d’aquest.
4. Estimular i potenciar el voluntariat ambiental.

5. Integrar i coordinar la societat en les tasques de conservació potenciant el treball en xarxa.

Grup de voluntàries ocupades en la plantació de lliris grocs, en les vores atalussades d'un desguàs

Imatge:
http://sebcp.blogspot.com/2008/03/plantacin-de-especies-acuticas-en-el.html


Projecte Rius:


El Projecte Rius és una iniciativa desenvolupada per Associació Hàbitats amb l'objectiu principal d'estimular la participació activa de la societat en la conservació i millora dels nostres rius.

Fomenta l’apropament de les persones al riu i permet conèixer com són i com funcionen els ecosistemes fluvials, els organismes que hi podem trobar, la seva importància ambiental i social, així com els problemes que pateixen i què podem fer per millorar-los.
Mitjançant l’educació ambiental, el foment del teixit associatiu i el treball en xarxa del voluntariat ambiental, el projecte promou una major implicació de les associacions i les persones per a compartir, engegar i emprendre iniciatives per la millora dels nostres rius i de l’entorn natural.

Logo del projecte de restauració dels boscos de ribera catalans
Imatge:
http://projecterius.org/node/2541

El Projecte Rius té el seu l’àmbit d’actuació en les diverses conques fluvials de Catalunya. Apostant per un model de conservació que neix de la iniciativa social i ciutadana, que avança en la mesura en què creix la implicació de les persones amb el mitjà, la sensibilització i la interiorització dels valors de respecte, responsabilitat i cooperació. Per aquest motiu, Associació Hàbitats no és exclusivament una entitat ambientalista o naturalista, sinó principalment de caràcter social.


No hay comentarios:

Publicar un comentario